Zasady Zgłoszeń


Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany (dawniej: Rozwijanie Uczenia Się i Nauczania - RUN)

REKRUTACJA DO X EDYCJI ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!

Do udziału w programie zapraszamy szkoły, które ukończyły kurs "Lider OK w szkole” (edycje przed wprowadzeniem CRS) lub CRS1.

W przypadku, gdy liczba szkół spełniających podstawowy warunek przekroczy ilość miejsc pierwszeństwo kwalifikacji będą miały szkoły:

  • których dyrektorzy byli/są uczestnikami Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty,
  • których dyrektorzy uczestniczyli w szkoleniach w ramach EFS (Ocenianie wspierające rozwój uczniów lub/i Ocena rozwojowa),
  • które przeszły szkolenie z zakresu OK obserwacji lub szkolenie "Profesjonalni nauczyciele" w ramach Warsztatów  Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych,
  • której przedstawiciele uczestniczyli w warsztatach dotyczących nauczycielskich praktyk edukacyjnych w ramach Klubu SUS.

Jeżeli mimo zastosowania powyższych kryteriów zostaną wolne miejsca, pozostałe szkoły będą przyjmowane wg. kolejności zgłoszeń.

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naboru do X edycji CRS2 (2020-2022), zapraszamy do kontaktu z koordynatorką działania - Martą Żukowską - marta.zukowska@ceo.org.pl; tel: 22 622 00 89 wew. 207.