Zasady Zgłoszeń


Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany (dawniej: Rozwijanie Uczenia Się i Nauczania - RUN)

REKRUTACJA DO XI EDYCJI TRWA OD 1 MARCA DO 30 KWIETNIA. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie poprzez formularz: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/nabor-do-xi-edycji-crs2-2021-2023

 

Do udziału w programie zapraszamy szkoły, które ukończyły kurs "Lider OK w szkole” (edycje przed wprowadzeniem CRS) lub CRS1.

W przypadku, gdy liczba szkół spełniających podstawowy warunek przekroczy ilość miejsc pierwszeństwo kwalifikacji będą miały szkoły:

  • których dyrektorzy byli/są uczestnikami Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty,
  • których dyrektorzy uczestniczyli w szkoleniach w ramach EFS (Ocenianie wspierające rozwój uczniów lub/i Ocena rozwojowa),
  • które przeszły szkolenie z zakresu OK obserwacji lub szkolenie "Profesjonalni nauczyciele" w ramach Warsztatów  Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych,
  • której przedstawiciele uczestniczyli w warsztatach dotyczących nauczycielskich praktyk edukacyjnych w ramach Klubu SUS.

Jeżeli mimo zastosowania powyższych kryteriów zostaną wolne miejsca, pozostałe szkoły będą przyjmowane wg. kolejności zgłoszeń.

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naboru do XI edycji CRS2 (2021-2023), zapraszamy do kontaktu z koordynatorką działania - Justyną Chachułą - justyna.chachula@ceo.org.pl; tel: 22 622 00 89 wew. 113.

Prosimy o kontakt mailowy.