Zasady Zgłoszeń


Całościowy Rozwój Szkoły - poziom podstawowy (CRS1)

REKRUTACJA RUSZA 22 PAŹDZIERNIKA 2018!

Do programu mogą zgłaszać się wszystkie szkoły, jednakże z powodu ograniczonej liczby miejsc pierwszeństwo kwalifikacji będą miały szkoły według kolejności spełnienia poniższych kryteriów:

  • które brały/biorą udział w kursach internetowych w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej (NAI),
  • które przeszły szkolenie z OK w ramach Warsztatów Szkoły Uczącej Się (WSUS) dla rad pedagogicznych,
  • których dyrektorzy byli/są uczestnikami Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO),
  • których nauczyciele brali/biorą udział w internetowym kursie OK Zeszyt,
  • pozostałe szkoły według kolejności zgłoszeń, jeśli zostaną miejsca.

Lista 50 szkół zakwalifikowanych do programu zostanie udostępniana po zakończeniu naboru.

Rekrutacja co roku zostaje otwarta na przełomie października i listopada, trwa przez cztery tygodnie i prowadzona jest za pomocą formularza zgłoszeniowego w Społeczności CEO - załóż konto. (umożliwia udział w rekrutacji). 

 

Przejdź do formularza zgłoszeniowego.  (aktywny od 22.10.2018 do 16.12.2018).

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naboru do XVII edycji CRS1 (2019-2021), który zostanie otwarty 22 października 2018 r., zapraszamy do kontaktu z koordynatorem działania - Mateùszem Meyerem - mateusz.meyer@ceo.org.pl; tel: 22 622 00 89 wew. 220.

 

Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany (dawniej: Rozwijanie Uczenia Się i Nauczania - RUN)

REKRUTACJA DO IX EDYCJI ROZPOCZNIE SIĘ 1 MARCA 2019!

Do udziału w programie zapraszamy szkoły, które ukończyły kurs "Lider OK w szkole” (edycje przed wprowadzeniem CRS) lub CRS1.

W przypadku, gdy liczba szkół spełniających podstawowy warunek przekroczy ilość miejsc pierwszeństwo kwalifikacji będą miały szkoły:

  • których dyrektorzy byli/są uczestnikami Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty,
  • których dyrektorzy uczestniczyli w szkoleniach w ramach EFS (Ocenianie wspierające rozwój uczniów lub/i Ocena rozwojowa),
  • które przeszły szkolenie z zakresu OK obserwacji lub szkolenie "Profesjonalni nauczyciele" w ramach Warsztatów  Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych,
  • której przedstawiciele uczestniczyli w warsztatach dotyczących nauczycielskich praktyk edukacyjnych w ramach Klubu SUS.

Jeżeli mimo zastosowania powyższych kryteriów zostaną wolne miejsca, pozostałe szkoły będą przyjmowane wg. kolejności zgłoszeń.

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naboru do IX edycji CRS2 (2019-2021), który zostanie otwarty 1 marca 2019 r., zapraszamy do kontaktu z koordynatorką działania - Martą Żukowską - marta.zukowska@ceo.org.pl; tel: 22 622 00 89 wew. 207.