Harmonogram wydarzeń dla IX edycji CRS2 (2019 - 2021)


WYDARZENIE

TERMIN DLA IX EDYCJI

Nabór IX edycja

Nabór do IX edycji (2019-2021) trwa od 1 marca do 30 kwietnia 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w okresie naboru przez:

 https://spolecznosc.ceo.org.pl

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Martą Żukowską

- koordynatorką działania

 tel. 0 22 622 00 89 wew. 207.

 

Konferencja inauguracyjna dla dyrektorów

21-23 maja 2019 r. (3 dni)

 

Kurs internetowy

od października 2019 r. do czerwca 2021 r.

 

Warsztaty dla liderów

1-5 października 2019 r. (3 dni - II tury)

 

Warsztaty regionalne:

"OK zeszyt w szkole okejowej" 

"OK Obserwacja"

 

 

Pomiędzy sierpniem a październikiem 2019 r. (4 godziny)

Pomiędzy styczniem a marcem 2020 r. (5 godzin)

Konferencja półmetkowa dla dyrektorów

Konferencja półmetkowa dla liderów

 

21-22 maja 2020 r. (2 dni)

 

września/październik 2020 r. (3 dni)

Wewnątrzszkolna konferencja upowszchniająca

Zewnątrzszkolna konferencja upowszechniająca i przyznanie Tytułu SUS

 

Pomiędzy październikiem a grudniem 2020 r. (6 godzin)

 

Pomiędzy styczniem a grudniem 2021 r.

Konferencja podsumowująca dla dyrektorów maj/czerwiec 2021 r. (2 dni)

 

 

 

ŚCIEŻKA IX EDYCJI CRS2 (2019 - 2021)