CO W TRAWIE (W WILDZE) PISZCZY?, czyli o szkoleniu liderów w programie Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy


W Wildze trawa pławi się w słońcu przebijającym się promieniami przez konary drzew. Wakacje trwają w najlepsze, letnia pogoda dopisuje, uczniowie i nauczyciele korzystają z wakacyjnego wypoczynku. Są jednak tacy nauczyciele, którzy już teraz poświęcają swój czas, aby podjąć refleksję o doskonaleniu sposobów pracy z uczniami.

 

W ośrodku szkoleniowym w Wildze w dniach 17-20 sierpnia 2020 spotkali się liderzy i liderki szkół, które biorą udział w XVIII edycji programu Całościowy Rozwój Szkoły. Jest to pierwsza część programu, dla początkujących. Jednak tych, którzy w ogóle nie słyszeli o ocenianiu kształtującym, w zasadzie, trudno już znaleźć. Wszystkie osoby obecne na szkoleniu słyszały już o ok-eju, a większość z nich ma mniejsze lub większe doświadczenie w jego stosowaniu.

 

Dlatego szkolenie koncentrowało się na tym, by wykorzystując ok-ejowe doświadczenia przybyłych do Wilgi, wprowadzać zagadnienia tak, aby każda z uczestniczących osób dokonała krok/kroki do przodu w ok-ejowym rozwoju. Dla każdej z nich była to inna droga, na dodatek, krojona do zróżnicowanych kontekstów. Grono liderek i liderów, to uczący w różnych typach szkół i na różnych poziomach edukacyjnych. Nie przeszkadzało to w wymianie doświadczeń i dzieleniu się kompetencjami, pomysłami, refleksją. Przeciwnie – wymiana ta była dzięki różnorodności znacznie bogatsza.

 

Stąd wniosek, że zakładane cele szkolenia:

  • wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności pozwalające im rozpocząć pracę z ocenianiem kształtującym na własnych lekcjach,
  • przygotowanie uczestników do pełnienia roli lidera zespołu nauczycieli wdrażających OK,

zostały spełnione.

 

Właśnie cele i kryteria sukcesu – ich tworzenie i poszukiwanie właściwych relacji pomiędzy nimi było merytorycznym wprowadzeniem do zagadnień oceniania kształtującego. Rozmowy dotyczyły także wielu mitów, które narosły wokół ok-eja oraz pytań często zadawanych przez nauczycieli.

 

Nie przypadkiem osobom uczestniczącym w szkoleniu powierzono rolę liderek i liderów w programie; zdecydowała o tym ich kreatywność, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętności budowania relacji z innymi i inne podobne cechy. Z tego też względu spotkanie w Wildze było pełne zaangażowania, rozmów, refleksji – po prostu – uczenia się od siebie.

 

Wierzymy, że to wspólne doświadczenie pozwoliło na nawiązanie dobrych, wspierających relacji w grupie liderskiej (przede wszystkim w Grupach Pomocnych Liderów) i dzięki temu na pozbycie się lub zmniejszenie niepokojów przed czekającymi w szkole wyzwaniami oraz na skuteczne zaangażowanie w zadania liderskie.

 

Dziękujemy za udział w szkoleniu, aktywność, uśmiech i tworzenie miłej atmosfery :)

Mirosława Rokicka i Janina Stojak