Konferencja Inauguracyjna dyrektorów CRS 1 XIX już za nami


„Naszymi myślami tworzymy świat” powiedział Budda Siakjamuni. To myśl stworzenia lepszej szkoły przyświecała dyrektorom 35 szkół, którzy zapisali je do programu Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy, edycja XIX.

 

Dlaczego CRS pomaga „stworzyć lepszą szkołę”?

 

Zmiana pojedynczego nauczyciela jest ważna, ale nie ma przełożenia na efekty uczenia się uczniów w szkole. Żeby były efekty potrzebna jest powszechność i konsekwencja w dążeniu do celu. Potrzebne jest partnerstwo w działaniu. CRS daje wsparcie w tym zakresie, a ważnym jego aspektem jest budowanie partnerstwa wśród dyrektorów i przygotowanie ich do tworzenia lub pogłębiania partnerstwa w swojej szkole. Pierwszy krok w tym kierunku został postawiony na zdalnej Konferencji Inauguracyjnej 24 i 25 marca 2021 roku.

 

Konferencję otworzyła dyrektorka programu Szkoła ucząca się, Sylwia Żmijewska – Kwiręg. Prowadzącą spotkanie na platformie zoom była Marta Hołub, dyrektorka szkoły, trenerka, opiekunka dyrektorów w programie CRS 1. Towarzyszyli jej dyrektorzy konsultanci, którzy zadbali o powstanie i nawiązanie pierwszych relacji w Grupach Pomocnych Dyrektorów – zespołach tworzonych przez dyrektorów kilku szkół w celu bieżącej wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia w atmosferze partnerstwa, otwartości i bezpieczeństwa.

 

Drugi dzień spotkania poświęcony został poznaniu struktury programu oraz roli i sposobu wyboru szkolnych liderów kierujących zespołami nauczycieli wdrażających na swoich lekcjach ocenianie kształtujące.

 

Wierzymy, że ten pierwszy krok skutecznie wyznaczył kierunek myślenia o współpracy dyrektora, liderów i nauczycieli w każdej szkole rozwijającej uczenie się i nauczanie w ramach XIX edycji programu CRS 1.

 

Kolejny krok i kolejna konferencja z myśleniem o tworzeniu lepszej szkoły już w czerwcu w Ośrodku Szkoleniowym CEO w Wildze. Zapraszamy naszych Dyrektorów smiley

 

Zespół CRS 1