Ósemka CRS2 na półmetku!


4 i 5 czerwca w ośrodku Wilga nad Wisłą dyrektorzy szkół podsumowywali roczną pracę szkoły nad wdrażaniem oceniania kształtującego w ramach programu CRS2 – Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany zaawansowany.
 
Pierwszego dnia dyrektorzy i wicedyrektorzy poddali refleksji przebieg pracy nad wdrażaniem oceniania kształtującego w swoich szkołach w ramach programu CRS2 oraz rolę dyrektora w tym procesie. Podsumowali to, co się zadziało w tym roku szkolnym w programie w odniesieniu do wydarzeń związanych z protestami nauczyciel.

 

 - „Czego dowiedziałam/łem się osobie? Czego dowiedziałam/łem się o swoich nauczycielach z perspektywy tych trudnych wydarzeń?”  - odpowiedzi na te pytania padły już pierwszego dnia.

 
Zainspirowani wykładem Danuty Sterny o samosterownym uczniu oraz samosterownym nauczycielu dyrektorzy planowali tworzenie warunków dla samosterowności społeczności szkolnej.  Odpowiadali sobie m.in. na pytania:
 
- Jakie warunki mogę stworzyć aby moi nauczyciele mieli czas na refleksję o nauczaniu?
 
- Jak budować przestrzeń do przyznawania się do błędu lub do trudności?
 
- Jak rozmawiać z nauczycielem o jego pracy?
 
- Na ile w mojej szkole nauczyciela ma przestrzeń do odmowy, do wyboru?
 
 

Wieczorna część pierwszego dnia była czasem integracji i wymiany doświadczeń. Wyjątkowa atmosfera serdeczności, otwartości i kreatywności z sali warsztatowej towarzyszyła uczestnikom również podczas ogniska.

Drugi dzień poświecony był rozproszonemu przywództwu. Dyrektorzy  określali  obszary do działania dyrektora pod kątem możliwości wspierania w swojej szkole rozproszonego przywództwa umieszczając w centrum zainteresowania i wsparcia - liderów.  Zainteresowali się Spacerem Edukacyjnym, który służy doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz, dzięki współpracy między nauczycielami, długofalowej poprawie uczenia się i nauczania w szkole. Pomaga również we wprowadzeniu w szkole zwyczaju rozmawiania wspólnym językiem o praktyce nauczania.  W wyniku spaceru nauczyciele wspólnie z obserwatorami wypracowują rozwiązania pojawiających się trudności, pracują nad ulepszeniem nauczania.

 
Zajęciom towarzyszyła wypowiedź dyrektora z Wilczka: :”Jeśli nie popełniasz błędów, to znaczy, że nie podejmujesz odpowiednio trudnych zadań. A to już jest duży błąd”.
 
 
 
tekst: Joanna Walczak - trenerka CEO