Po Konferencji Półmetkowej CRS 1 XVIII


W dniach 12-13 maja odbyła się Konferencja Półmetkowa Dyrektorów w programie CRS 1 edycja XVIII. To szczególna grupa dyrektorów, ponieważ swoją zmianę w szkołę dotyczącą oceniania kształtującego wprowadzają w bardzo trudnym czasie pandemii i nauki zdalnej. Jestem pełna podziwu dla ich działań i energii, bo mierzą się z wieloma dodatkowymi wyzwaniami.

 

Pierwszego dnia wspólnie zastanawialiśmy się, jak zmotywować nauczycieli do dalszych działań w programie. Wielu dyrektorów mówiło o tym, że nauczycielom brakuje już energii i motywacji do działania. No właśnie? Jak motywować zmęczonych i wypalonych zawodowo w tych trudnych czasach nauczycieli. W szukaniu rozwiązania tego problemu pomógł nam Jarosław Kordziński, który przedstawił wiele symptomów wypalenia zawodowego, ale też podał kilka sposobów na radzenie sobie z nim.

 

Warto sobie stawiać nowe cele i przy okazji zadać 5 zasadniczych pytań:

 • Co mogę zacząć robić, aby osiągnąć cel?
 • Co mogę przestać robić, aby osiągnąć cel?
 • Co mogę zrobić więcej, aby osiągnąć cel?
 • Co mogę zrobić mniej, aby osiągnąć cel?
 • Co mogę zrobić inaczej, aby osiągnąć cel?

 

Podczas części warsztatowej dyrektorzy szukali rozwiązań najbardziej nurtujących ich w szkole problemów:

 • Jak przygotować nauczycieli do zmian w formie nauczania i odejścia od formy klasowo lekcyjnej?
 • Jak nie przedobrzyć i znaleźć równowagę między odbudowywaniem relacji i uczeniem?
 • Jak pokonać swój strach przed przeoczeniem czegoś?
 • Jak być uważnym na każdego nauczyciela?

W zdalnym world cafe wypracowano wiele ciekawych pomysłów, które można zastosować w każdej szkole. Dyrektorzy mówili o dużym zaufaniu do swoich nauczycieli i stawianiu sobie małych, realistycznych celów, ale także o przyzwoleniu sobie i nauczycielom na popełnianie błędów, na to, że jednak coś możemy przeoczyć. Dyrektorzy kończyli pierwszy dzień konferencji z dużym spokojem i poczuciem, że wspólnie mierzymy się z nowymi wyzwaniami.

 

Drugi dzień zdalnej konferencji półmetkowej poświęcony był informacji zwrotnej. Tej strategii oceniania kształtującego poświęcony jest drugi rok pracy w programie Całościowy Rozwój Szkoły. O tym, jak budować informację zwrotną, uczyła nas Danuta Sterna. Ale jej wykład był poświęcony także temu, jak przekonać do dawania informacji zwrotnej nauczycieli, którzy przede wszystkim dostrzegają jej pracochłonność i czasochłonność. Dyrektor jest pierwszym nauczycielem w szkole, więc jeśli chcemy mieć OK-ejową szkołę, to musimy być OK-ejowym dyrektorem: formułować cele i kryteria rad pedagogicznych, znaleźć miejsce na działania wspierające ocenianie kształtujące w planie nadzoru, dawać informację zwrotną swoim nauczycielom. I tę umiejętność także uczestnicy mogli przećwiczyć w części warsztatowej konferencji.

 

Na końcu szukaliśmy wspólnie możliwych strategii zmniejszania ocen sumujących na rzecz kształtujących. Pierwszym krokiem jest uregulowanie tego w statucie szkoły, aby nie nakładał on na nauczycieli obowiązku wystawiania minimalnej liczby ocen w semestrze. Inne pomysły to:

 • całkowita rezygnacja z ocen sumujących w klasach I-III,
 • opracowanie arkuszy do samooceny,
 • zaproszenie rodziców na lekcję otwartą i sprawdzenie ich wiedzy po lekcji metodą tradycyjną oceniania sumującego i metodami stosowanymi w OK,
 • współpraca ze szkołą partnerską, która stosuje OK,
 • rozmowa z nauczycielami o praktycznych aspektach zmniejszenia ocen,
 • praca w zespołach nauczycielskich – wzajemne wsparcie,
 • ustalenie strategii odejścia od ocen najpierw dla jednej klasy a nie całej szkoły.

 

Dyrektorzy kończyli konferencję ze świadomością, że stosowanie informacji zwrotnej w ich szkołach jest procesem, który warto popychać, aby posuwał się do przodu małymi kroczkami – zgodnie z myślą D. Sterny: Powoli Podlewać Pomagać.

 

Marta Hołub

Trenerka i wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 113 we Wrocławiu

Dyrektorka Konsultantka w programie CRS 1