Rekrutacja do XVII edycji CRS1 w toku!


Trwa rekrutacja do działania Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy. Zostały ostatnie wolne miejsca!

 

W ramach dwuletniego działania szkoły będą mogły korzystać z wielu form wsparcia, wśród których do najważniejszych należą cztery warsztaty dla gron pedagogicznych z Oceniania Kształtującego oraz dwa warsztaty regionalne dla liderów szkół. Ci ostatni będą uczestniczyć także w 15-miesięcznym kursie internetowym, poszerzając wiedzę o pracy z uczniami w zakresie stosowania celów, kryteriów sukcesu, informacji zwrotnej, oceny koleżeńskiej i samooceny. We wszystkich tych działaniach szkole towarzyszy jeden z doświadczonych trenerów SUS, pełniący role asystenckie, mentorskie i doradcze. W CRS1 nie zapominamy także o dyrektorach szkół, których zapraszamy na dwie ogólnopolskie konferencje służące wymianie doświadczeń związanych z wdrażaniem OK.

 

Do CRS1 przystąpić mogą szkoły, które korzystały już z poniższych form wsparcia CEO:

  • kurs internetowy Nauczycielskiej Akademii Internetowej (NAI),
  • szkolenia z OK w ramach Warsztatów Szkoły Uczącej Się (WSUS),
  • uczestnictwo w Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO),
  • kurs internetowy OK Zeszyt.

 

Przyjmujemy także zgłoszenia ze szkół, które nie korzystały z żadnej z powyższych form, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (50) w pierwszej kolejności kwalifikować będziemy szkoły według powyższych kryteriów, a kolejne – w przypadku wolnych miejsc – według kolejności zgłoszeń.

 

Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy to pierwszy krok stawiany przez szkoły, które chciałyby dołączyć do Klubu SUS i zdobyć certyfikat Szkoły Uczącej Się.

Z dokładnym harmonogramem i regulaminem działania można zapoznać się  na stronie: https://sus.ceo.org.pl/calosciowy-rozwoj-szkoly/terminy

 

W celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego należy założyć konto w Społeczności CEO, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

Rekrutacja potrwa od 22 października do 26 listopada 2018. O wynikach rekrutacji poinformujemy w ciągu kilku dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego.

 

Wszelkich informacji na temat działania udziela koordynator - Mateusz Meyer pod adresem: mateusz.meyer@ceo.org.pl lub pod nr. telefonu: 22 622 00 89 wew. 220