Witamy kolejne szkoły w RUN


W dniach 11-12 września 2015 roku Krakowie przedstawiciele 4 szkół: Szkoły Podstawowej nr 8 im. J. Piłsudskiego we Wrocławiu, Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Sance, Szkoły Podstawowej nr 3 z Zakopanego oraz Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie spotkali się, by wspólnie zainaugurować pracę w programie Całościowy Rozwój Szkoły na poziomie zaawansowanym (czyli w programie szkoleniowym Rozwijanie Uczenia się i Nauczania - RUN). Warsztaty prowadzili doświadczeni trenerzy SUS: Aleksandra Cupok oraz Jacek Pasierb.

4 wymienione wyżej szkoły dołączyły do 22 szkół, które zainaugurowały swoją pracę w programie już w maju. Tym samym jest ich w tej edycji 26 .Praca w programie opiera się na pracy z uczniami przy wykorzystaniu pięciu strategii oceniania kształtującego. Nauczyciele tworzą w szkołach grupy koleżeńskie w ramach których wspólnie pracują nad rozwijaniem uczenia się i nauczania. Konferencja w Krakowie miała na celu przybliżenie szkołom zasad pracy w programie oraz zaplanowanie dalszych działań.

Konferencję rozpoczęliśmy od prezentacji dotyczącej strategii RUN i refleksji nad dobrym nauczaniem. Co zapamiętają z niej uczestnicy? Wyniki badań prof. Johna Hattiego, mówiące o tym, co w edukacji działa, a które nasze interwencje (działania) nie przynoszą rezultatów, zasadę „Powoli Podlewać Pomagać, wiedzę dotyczącą idei, która przyświeca strategiom: „Ocenianie kształtujące to całość nauczania. Stosowanie tylko pojedynczych strategii nie przyniesie oczekiwanych efektów”; „Nie da się osiągnąć piątej strategii bez wprowadzenia wszystkich wcześniejszych” oraz „Jak wdrażać uczniów do brania odpowiedzialności za swój proces uczenia się”.

Drugiego dnia uczestnicy spotkania wzięli udział w lekcji przeprowadzonej  przez trenera SUS Jacka Pasierba. Mieli też okazje poznać zasady OK-Obserwacji. Z tych warsztatów wynieśli nie tylko wiedzę o tym, jak zaplanować lekcje zgodnie ze strategiami OK oraz praktyczną umiejętność OK-Obserwacji. Wielu z pewnością zapamięta też „koncerz”. (Bo to była lekcja historii i dotyczyła husarii).

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z pierwszej konferencji inaugurującej pracę w programie (Nowe szkoły w RUN). Jeśli chcecie dowiedzieć się, z jakich województw rekrutują się szkoły uczestniczące w V edycji programu, jaki typ szkół reprezentują i czy brały udział w innych działaniach w ramach SUS, przeczytajcie także tekst „RUN w liczbach”.

Magdalena Pater