X Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli


- Będziemy dyskutować o współpracy w procesie uczenia się nas wszystkich – o temacie konferencji, która odbyła się w Jachrance 1-3 kwietnia 2011 roku, mówiła Danuta Sterna. 

 
- Jest to konferencja pod hasłem „współpraca w szkole” – Danuta Sterna witała nauczycieli biorących udział w programie Szkoła ucząca się . - Przebiega ona na wielu płaszczyznach: między uczniami, między nauczycielami, między nauczycielem a uczniem, między nauczycielami a rodzicami, między dyrektorem a nauczycielami. My będziemy rozmawiać o współpracy troszeczkę głębiej, niż się to powszechnie rozumie – będziemy dyskutować o współpracy w procesie uczenia się nas wszystkich.
 
- Żyjemy w czasach wielkiej przemiany cywilizacyjnej i kulturowej, w cywilizacji wiedzy, której istotą jest to, że wiedza przyrasta w ogromnym tempie - wykład inaugurujący konferencję wygłosił Jacek Jakubowski. - Może nas to zaprowadzić do fantastycznego świata albo do zagłady. Możemy to wykorzystać albo zmarnować. Zmarnujemy, jeśli będziemy się okopywać w starych modelach myślowych.
 
- Nie jestem jednak pewna, czy zmiana jest rozwojem – z publiczności padła wątpliwość. – Zmiana jest nieuchronna, ale żeby zmiana była rozwojem – od tego jesteśmy my – odpowiadał Jacek Jakubowski. – Będzie rozwojem, jeśli rozumnie się nią zajmiemy. Możemy mądrzyć się albo okopywać się w wyuczonych wzorcach. Mądrzyć się to wykorzystać zmianę do rozwoju. A podstawą tego, aby zmiana była rozwojem, jest współpraca.
 
Jaka jest recepta na współpracę docenianego psychologa? - Potrzebne jest poczucie własnej wartości i zaciekawienie drugą osobą. Jeśli chcemy współpracować, musimy najpierw wykonać najtrudniejszy krok – osadzić się w swoich wspaniałościach - powiedzieć, co potrafię i to zaoferować.
 
Jacek Jakubowski omawiał też sylwetkę przeciętnego ucznia. – Młodzi ludzie poznają świat przez okno Internetu, dlatego mają deficyty, które odpowiadają za współpracę, ale wiedzą mnóstwo o świecie, mogą nas tego świata nauczyć. – I tłumaczył: - Waszym zadaniem jest przygotować ludzi do życia w świecie, o którym nic nie wiemy. Ale też nauczyć ich tego, co wiemy – wartości. W oparciu o te same od lat wartości, życie stawia zupełnie nowe wyzwania.
 
- W naszej szkole rodzice we wrześniu dostają harmonogram wywiadówek na cały rok szkolny (jest ich cztery) i wypełniają formularz, w którym zgłaszają swoje oczekiwania, stawiają pytania, proponują, o czym chcieliby rozmawiać, z kim się spotkać – Bożenna Orszewska dzieliła się dobrą praktyką ze swojej szkoły na warsztacie "Jak skutecznie współpracować z rodzicami?" prowadzonym przez trenera CEO Jacka Pasierba. Joanna Poniatowska natomiast opowiadała: - Co tydzień mamy godzinę konsultacji, w ramach których umawiamy się na spotkania indywidualne. Każdy nauczyciel jeden raz w tygodniu pełni taki godzinny dyżur. Zaś na warsztacie prowadzonym przez trenerkę Ewę Kurek, Bożena Kaźmierczak proponowała przeprowadzenie wywiadówki wg scenariusza z elementami OK-eja.
 
 
W czasie warsztatów nauczyciele dzielili się swoim doświadczeniem dotyczącym postaw i zachowań rodziców oraz opracowywali sposoby poradzenia sobie z trudnościami, uczyli się technik komunikacyjnych w kontaktach z rodzicami, poznali zasady prowadzenia zebrań, a także indywidualnego spotkania z opiekunem dziecka. Uczestnicy zajęć mówili, co pomaga i przeszkadza im w nawiązaniu współpracy. Nauczyciele w trakcie symulacji zebrań z rodzicami przećwiczyli typowe sytuacje problemowe pojawiające się na wywiadówkach.
 
- Wielu badaczy podkreśla, że nauczyciele postrzegają rodziców o wiele mniej przychylnie niż rodzice nauczycieli - mówiła trenerka Mirka Motyka. Nauczycielom przypisywane są dodatkowe role: mają nie tylko nauczać, radzić rodzicom, jak pomagać dziecku, oceniać jego postępy szkolne, współdziałać ze społecznością lokalną, zastępować dziecku rodziców, gdy przebywają w szkole, organizować pomoc socjalną. Nauczyciele podlegają naciskom z różnych stron, składa się na nich odpowiedzialność nawet za to, na co nie mają większego wpływu. Trenerzy podkreślali również, że nikt nie zastąpi nauczycieli w nawiązywaniu kontaktu i współpracy z rodzicami "gdyż to oni są gospodarzami w szkole, im rodzice powierzają swoje dzieci i oczekują od nich inicjatywy”. Do nauczycieli zatem należy nawiązywanie tej współpracy, wybór odpowiednich form i dbałość o jakość wzajemnych relacji.
 
Lekcje OK
 
 Niedzielny poranek uczestnicy konferencji rozpoczęli od OK-ejowej lekcji. Jako uczniowie zasiedli w szkolnych ławkach, a codzienną nauczycielską rolę uczestników konferencjia tym razem przejęli trenerzy CEO.
 
Czy wszystko jasne? Zielone światła – tak, czerwone – nie, żółte – pół na pół.
Historia, temat: „Wierzenia starożytnych Greków”, pytanie kluczowe: Z którym z greckich bogów chciałbyś spędzić wakacje?, nauczyciel: Jacek Pasierb
Praca w grupach i wymiana notatek w celu dokonania oceny koleżeńskiej.
Matematyka, temat: „Dodawanie”, pytanie kluczowe: Czy zawsze dwa plus dwa jest cztery?, nauczycielka: Danuta Sterna
Światła zielone – cała klasa rozumie zagadnienie. Praca indywidualna nie wyklucza pytań do nauczyciela.
J. polski, temat: „Jak powstają nowe wyrazy?”, pytanie kluczowe: „Gdyby powstało urządzenie do mycia uszu, jak prawidłowo można by je nazwać: uszarka czy uszarnia, a może uszówka?, nauczycielka: Mirka Motyka
Która odpowiedź jest właściwa? Na tablicach: B i C.
J. polski, temat: „Zdania złożone”, pytanie kluczowe: „Dlaczego warto znać budowę zdań złożonych?”, nauczycielka: Ewa Kurek
 
 Dobra praktyka
 
- Wiedza leży w nas, w nauczycielach, nie w książkach – uważa Danuta Sterna. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje dobrych praktyk. Jest to jedna z naciekawszych formuł współpracy, jaka istnieje. Uczestnicy SUS-owskich konferencji zawsze mówią, że wiele się nauczyli słuchając innych. Nauczyciele zadawali mnóstwo pytań, a prezentujący zbierali pochwały. Wszystkie pomysły dobrej praktyki zebraliśmy w książeczkę, do której zachęcamy zajrzeć. A poniżej tytuły i nauczyciele prezentujący dobre praktyki w czasie konferencji:
 
       
Grzegorz Babicki
 
Realizacja antydepresyjnej szkoły. Zorganizowanie tygodnia kolorów
Renata Majewska
Współpraca ze studentami w ramach akcji „Projektor - wolontariat studencki” 
Agnieszka Goślińska-Steinitz
Kręgi Naprawcze jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkole 
Mira Kępka
       
Co fast foody mogą zrobić z naszym ciałem? - po angielsku
Elżbieta Leniart
Małgorzata Mirowska
Konkurs – jako forma integracji społeczności klasowej 
Urszula Prokopiuk
Łucja Firganek
W jaki sposób moją klasę opisać za pomocą liczb? 
Alina Pieszko
       
Współpraca w zespołach jako gwarant efektywnego funkcjonowania placówki 
Elżbieta Lottko
Znane Polki i dziedziny, w których się wsławiły 
Iwona Domańska
Praca w grupach na języku polskim 
Weronika Lameńska
Wiosenny rajd z okazji „Święta Ziemi” 
Grażyna Jamioł 
       
Konferencja Nauczycieli Matematyki
Agnieszka Borowiecka
 
„Tropienie pani Jesieni” i „Urodziny kapusty” – o współpracy szkoły i przedszkola 
Beata Małkowska
Monika Filuś
Współpraca uczniów na lekcjach w duchu OK
Elżbieta Wolnik
 
       
Opracowywanie informacji zwrotnej po sprawdzianach Bożena Kaźmierczak
Margareta Olszewska
Współpraca uczy, buduje, rozwija
Małgorzata Jankowska
Pracownia przyrodnicza w każdej gminie 
Edyta Ziemba
  Współpraca w zespole przedmiotów przyrodniczych 
Marzanna Borkowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elwinia Modzelewska