XII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli - jak było?


15-17 marca 2013 roku spotkaliśmy się na XII Konferencji Ogólnopolskiej Klubu SUS w ośrodku CEO w Wildze, który powitał nas bardzo ciepło – rozpalonym wesoło kominkiem. Przyjechało 46 nauczycieli i nauczycielek z różnych, często dalekich  stron Polski. Tematem konferencji było sedno naszej codziennej pracy: „efektywne nauczanie i uczenie się”.

 

Konferencję rozpoczęła Kasia Znaniecka, dyrektorka Programu SUS od prezentacji „Dobre Nauczanie w świetle badań prof. Johna Hattiego” na podstawie opublikowanej w 2008 roku książki pt. Visible Learning. Przytoczona praca jest podsumowaniem i analizą wyników 50 tysięcy badań podejmowanych na całym świecie w ciągu ostatnich lat na temat skuteczności różnych interwencji podejmowanych w edukacji.

Wniosek z tej pracy (w skrócie) jest taki, że największy wpływ na osiągnięcia uczniów mają strategie znane z oceniania kształtującego: informacja zwrotna, samoocena uczniów, a wśród znaczących czynników są cele będą ce wyzwaniem, uczenie się w małych grupach i zadawanie pytań. Przy czym, gdy mówimy o informacji zwrotnej, chodzi zarówno o tę, która płynie od nauczyciela do ucznia, jak i płynąca od ucznia do nauczyciela, której nauczyciel powinien aktywnie poszukiwać, by sprawdzać, czy osiąga zamierzone cele i na tej postawie modyfikować swoje działania.

 

>Z tym większym przekonaniem zabraliśmy się do warsztatu Strategie dobrego nauczania, który bazuje na najnowszym podejściu do oceniania kształtującego. W 2008 roku zespół pracujący w amerykańskim Educational Testing Service program - “Keeping Learning on Track” przedstawił podejście do doskonalenia procesu nauczana poprzez stosowanie pięciu strategii.  Podczas warsztatu zajmowaliśmy się dwiema strategiami, które uznaliśmy za kluczowe: Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. Udzielanie uczniowi takich informacji zwrotnych, które umożliwiają jego widoczny postęp.

Warsztat był okazją do gruntownego przypomnienia i uporządkowania najważniejszych zasad i celów oceniania kształtującego - „mimo zaangażowania w pracę z OK, teraz dopiero pojęłam sens tej idei "dogłębnie”i idę do przodu. strategicznie!” (cytat z uczestniczki) - oraz stworzył wspaniałe pole do wymiany doświadczeń. Na ogromną większość pojawiających się pytań, odpowiadali inni uczestnicy, dzieląc się praktyczną wiedzą i podsuwając sprawdzone u siebie pomysły  - nie ma chyba nic lepszego, co mogłoby się wydarzyć podczas warsztatu :-)


 

Podczas warsztatu „Warsztatowy model lekcji” mogliśmy wziąć udział w roli uczniów w lekcji prowadzonej przez trenera. Był i śmiech, i intelektualne wyzwania oraz refleksja nad tym, czego potrzeba, by ludzie efektywnie się uczyli. Owocem warsztatu są scenariusze lekcji w stylu warsztatowym, które wkrótce będą tutaj dostępne do pobrania.

 

Warsztaty podczas konferencji prowadzili z wielką wprawą i zaangażowaniem trenerzy CEO: Aleksandra Cupok i Tomasz Szwed. (Tomek po godzinach zrobił dla nas pokaz mało komu znanej dyscypliny sportowej "speed stacks". Dzięki!)

 

Nieodłączną tradycją i najważniejszym elementem naszej konferencji były pomysły dobrych praktyk nadesłane przez nauczycieli (można je pobrać tutaj w formie książeczki dobrych pomysłów).Cześć pomysłów była prezentowana przez autorów w krótkich wystąpieniach, które udały się wyśmienicie – ta część konferencji została przez uczestników oceniona niemal najwyżej w ankiecie ewaluacyjnej. Prezentującym gratulujemy i jeszcze raz dziękujemy za wkład w konferencję.

Dziękujemy także liderom, którzy wspierali refleksję i wymianę wrażeń w małych grupach – kręgach słuchaczy.

 

Na sam koniec konferencji wystąpił gość, Mirosław Dąbrowski, doktor matematyki, pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, dydaktyk matematyki, autor licznych publikacji poświęconych nauczaniu matematyki w szkole podstawowej. Wykład przedstawiał wnioski z Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT) w zakresie nauczania matematyki. Dowiedzieliśmy się, że niestety często nie uczymy tego, czego byśmy chcieli, a zdarza się nawet, że przy okazji oduczamy tego, co uczniowie umieli wcześniej…

Wystąpienie dra Dabrowskiego wywarło na nas ogromne wrażenie, a  nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych zmobilizowało do przemyślenia na nowo i zmiany sposobu uczenia matematyki. Zostało też ocenione, jako najbardziej przydatna część konferencji w ankiecie ewaluacyjnej.

kolei w odpowiedzi na pytanie o to, co było na konferencji najcenniejsze, zdecydowana większość wskazała możliwość wymiany doświadczeń (taki też cel przyświeca CEO przy jej organizacji J), pomysły dobrej praktyki do wykorzystania na lekcjach oraz uporządkowanie wiedzy i utwierdzenie w decyzji o stosowaniu oceniania kształtującego.

 

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w konferencji i stwotrzenie przyjaznej i twórczej atmosfery.


Do zobaczenia za rok!