Terminy


Poziom podstawowy: Ocenianie Kształtujące w Szkole Uczącej Się

 

WYDARZENIE

TERMIN

Nabór XV edycja

 

(harmonogram aktualny dla XIV edycji)

Nabór do XV edycji otwiera się od 18 października 2016.

1. Konferencja „Dyrektor OK”

Marzec 2016 (3 dni)

2. Warsztaty „Podstawy OK”

Czerwiec lub sierpień 2016 (6 godzin)

3. Kurs internetowy „Liderzy OK”

Rozpoczęcie październik 2016

4. Warsztaty regionalne "Wdrażanie OK"

7 października 2016 (6 godzin)

5. Warsztaty „Informacja zwrotna”

Po feriach zimowych w roku 2017 (6 godzin)

6. Spotkanie dyrektorów „Dobre praktyki”

Czerwiec 2017 (2 dni)

7. Warsztaty regionalne "Pogłębianie OK"

Październik 2017 (6 godzin)

8. Warsztaty "Podsumowanie OK"

Grudzień 2017 lub styczeń 2018 (6 godzin)

 

Poziom zaawansowany: Rozwijanie Uczenia Się i Nauczania

WYDARZENIE

TERMIN

Nabór VII edycja

Nabór do VII edycji (2017-2019) trwa od 1 marca do 30 kwietnia 2017 roku. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w okresie naboru przez https://spolecznosc.ceo.org.pl. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Martą Żukowską - koordynatorka programu tel. 0 22 622 00 89 wew. 207.

Konferencja inauguracyjna 25-27 maja 2017 r. (3 dni)
Kurs internetowy od września 2017 r. do czerwca 2019 r.
Warsztaty dla liderów 6-7 października 2017 r.(2 dni)
Warsztaty regionalne Pomiędzy październikiem a grudniem 2017 r. (5 godzin)
Konferencja półmetkowa wrzesień 2018 (2 dni)
Warsztaty regionalne Pomiędzy październikiem a grudniem 2018 (6 godzin)
Konferencja podsumowująca maj/czerwiec 2019 (2 dni)