Terminy


Poziom podstawowy: Ocenianie Kształtujące w Szkole Uczącej Się

 

WYDARZENIE

TERMIN

Nabór XVI edycja

 

(harmonogram aktualny dla XV edycji)

Nabór do XVI edycji  od 9 października 2017.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego.

1. Konferencja „Dyrektor - Lider zmiany”

Marzec 2017 (3 dni)

2. Warsztaty „Podstawy OK” I i II część

Czerwiec lub sierpień 2017 (4+4 godziny)

3. Kurs internetowy „Liderzy OK”

Rozpoczęcie 16 września 2017

4. Warsztaty regionalne "Wdrażanie OK"

29 września 2017 (6 godzin)

5. Warsztaty „Informacja zwrotna”

Po feriach zimowych w roku 2018 (6 godzin)

6. Spotkanie dyrektorów „Dobre praktyki”

Czerwiec 2018 (2 dni)

7. Warsztaty regionalne "Pogłębianie OK"

Październik 2018 (6 godzin)

8. Warsztaty "Podsumowanie OK"

Grudzień 2018 lub styczeń 2019 (6 godzin)

 

Poziom zaawansowany: Rozwijanie Uczenia Się i Nauczania

WYDARZENIE

TERMIN DLA VIII EDYCJI

Nabór VIII edycja

Nabór do VIII edycji (2018-2020) trwa od 1 marca do 30 kwietnia 2018 roku. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w okresie naboru przez https://spolecznosc.ceo.org.pl. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Martą Żukowską - koordynatorka działania tel. 0 22 622 00 89 wew. 207.

Konferencja inauguracyjna 24-26 maja 2018 r. (3 dni)
Kurs internetowy od października 2018 r. do czerwca 2020 r.
Warsztaty dla liderów 5-6 października 2018 r.(2 dni)

Warsztaty regionalne:

"OK Obserwacja"

"OK zeszyt w szkole okejowej" - NOWOŚĆ

Pomiędzy październikiem a grudniem 2018 r. (5 godzin i 4 godziny)
Konferencja półmetkowa wrzesień 2019 r. (2 dni)

Warsztaty regionalne:

"Spacer edukacyjny. Przygotowanie do panelu"

Pomiędzy październikiem a grudniem 2019 r. (6 godzin)
Konferencja podsumowująca maj/czerwiec 2020 r. (2 dni)