Terminy


Poziom podstawowy: Ocenianie Kształtujące w Szkole Uczącej Się

 

WYDARZENIE

TERMIN

Nabór XVI edycja

 

(harmonogram aktualny dla XV edycji)

Nabór do XVI edycji otwiera się od 9 października 2017.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego.

1. Konferencja „Dyrektor - Lider zmiany”

Marzec 2017 (3 dni)

2. Warsztaty „Podstawy OK” I i II część

Czerwiec lub sierpień 2017 (4+4 godziny)

3. Kurs internetowy „Liderzy OK”

Rozpoczęcie 16 września 2017

4. Warsztaty regionalne "Wdrażanie OK"

29 września 2017 (6 godzin)

5. Warsztaty „Informacja zwrotna”

Po feriach zimowych w roku 2018 (6 godzin)

6. Spotkanie dyrektorów „Dobre praktyki”

Czerwiec 2018 (2 dni)

7. Warsztaty regionalne "Pogłębianie OK"

Październik 2018 (6 godzin)

8. Warsztaty "Podsumowanie OK"

Grudzień 2018 lub styczeń 2019 (6 godzin)

 

Poziom zaawansowany: Rozwijanie Uczenia Się i Nauczania

WYDARZENIE

TERMIN

Nabór VII edycja

Nabór do VII edycji (2017-2019) trwa od 1 marca do 30 kwietnia 2017 roku. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w okresie naboru przez https://spolecznosc.ceo.org.pl. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Martą Żukowską - koordynatorka programu tel. 0 22 622 00 89 wew. 207.

Konferencja inauguracyjna 25-27 maja 2017 r. (3 dni)
Kurs internetowy od października 2017 r. do czerwca 2019 r.
Warsztaty dla liderów 6-7 października 2017 r.(2 dni)
Warsztaty regionalne Pomiędzy październikiem a grudniem 2017 r. (5 godzin)
Konferencja półmetkowa wrzesień 2018 (2 dni)
Warsztaty regionalne Pomiędzy październikiem a grudniem 2018 (6 godzin)
Konferencja podsumowująca maj/czerwiec 2019 (2 dni)