Terminy wydarzeń - VIII edycja


Poziom zaawansowany: Rozwijanie Uczenia Się i Nauczania

WYDARZENIE

TERMIN DLA VIII EDYCJI

Nabór VIII edycja

Nabór do VIII edycji (2018-2020) trwał od 1 marca do 30 kwietnia 2018 r

Konferencja inauguracyjna dla dyrektorów 24-26 maja 2018 r. (3 dni)
Kurs internetowy od października 2018 r. do czerwca 2020 r.
Warsztaty dla liderów 5-7 października 2018 r. (3 dni)

Warsztaty regionalne:

"OK zeszyt w szkole okejowej" 

"OK Obserwacja"

 

 

Pomiędzy sierpniem a październikiem 2018 r. (4 godziny)

Pomiędzy styczniem a marcem 2019 r. (5 godzin)

Konferencja półmetkowa dla dyrektorów

Konferencja półmetkowa dla liderów

4-5 czerwca 2019 r. (2 dni)

23-25 września  - I  tura i 25-27 września -  II tura (3 dni)

Wewnątrzszkolna konferencja upowszchniająca

Zewnątrzszkolna konferencja upowszechniająca i przyznanie Tytułu SUS

Pomiędzy październikiem a grudniem 2019 r. (6 godzin)

 

Pomiędzy styczniem a grudniem 2020 r. 

Konferencja podsumowująca dla dyrektorów 19-20 maja 2020 r. (2 dni)

 

ŚCIEŻKA VIII EDYCJI CRS2 (2018 - 2020)