CAŁOŚCIOWY ROZWÓJ SZKOŁY


Całościowy Rozwój Szkoły to dwuetapowe działanie - propozycja dla szkół, które pragną w widoczny sposób zmienić kulturę swojej pracy.
 

Na poziomie podstawowym szkoły poznają i wprowadzają do swojej codziennej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną. Na tym etapie działania obejmują całą radę pedagogiczną oraz dyrektora.

 

Poziom zaawansowany działania koncentruje się na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli. Dyrektorzy uczą się wprowadzać do szkół zmianę nastawioną na poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania. Nauczyciele współpracują w małych grupach, które wspólnie gromadzą doświadczenia i doskonalą warsztat pracy.

 

W ramach obu poziomów Całościowego Rozwoju Szkoły ich uczestnicy biorą udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach regionalnych oraz kursach internetowych. Każda placówka wspierana jest indywidualnie przez opiekuna - praktyka oceniania kształtującego (OK).

 

Praca na każdym poziomie trwa dwa lata. Po zakończeniu działania na poziomie zaawansowanym szkoły mogą ubiegać się o uzyskanie Tytułu Szkoły Uczącej Się – certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów.