Program wsparcia – poziom podstawowy

Uczestnicy i uczestniczki (nauczyciele i dyrektor) w ramach dwuletniego Całościowego rozwoju szkoły – poziom podstawowy biorą udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach regionalnych oraz kursach internetowych.

DYREKTORZY

Konferencja inauguracyjna dla dyrektorów „Dyrektor – lider zmiany”

Konferencja półmetkowa dla dyrektorów „Dobre praktyki we wdrażaniu OK”

Spotkania online grupy pomocnych dyrektorów (GPD)

LIDERZY

Szkolenie inauguracyjne dla liderów

Spotkania online grupy pomocnych liderów (GPL)

Szkolenie półmetkowe dla liderów „Pogłębianie OK”

RADA PEDAGOGICZNA

Spotkania z asystentką/asystentem szkoły

Kurs internetowy

Warsztaty dla rady pedagogicznej „Lekcja OK”

Warsztaty dla rady pedagogicznej „Podstawy OK”

Warsztaty dla rady pedagogicznej „Zadanie edukacyjne”

Warsztaty dla rady pedagogicznej „Informacja zwrotna” cz. 1 i 2

Warsztaty dla rady pedagogicznej „Podsumowanie OK”