contd

Tematy kursów

Zapisy na kursy ruszają w sierpniu 2022 r.

Jeśli jesteś zainteresowany(na) udziałem w naszych kursach i chcesz otrzymywać aktualne informacje, zostaw nam swój adres mailowy.

Ocenianie kształtujące

Stosując ocenianie kształtujące w klasie, budujemy atmosferę uczenia się w sposób bardziej efektywny. Podczas pracy z uczennicami i  uczeniami oraz ich rodzicami określamy cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia, ustalamy razem z uczniami kryteria oceniania  oraz stosujemy informację zwrotną, która przynosi efekty.

Od lat pomagamy polskim szkołom wdrażać ocenianie kształtujące i mamy nadzieję, że nasze działania odnoszą skutek. Na organizowanych przez nas kursach nie tylko przybliżamy ideę i narzędzia oceniania kształtującego, ale przede wszystkim tworzymy przestrzeń do rozmowy o skuteczności takiego podejścia do uczenia się uczennic i uczniów, a także zachęcamy nauczycieli  i nauczycielki do zmiany warsztatu pracy.

Ocenianie kształtujące przynosi większe korzyści, kiedy wprowadza je do klasy grupa nauczycieli. Dlatego radzimy, by w naszym kursie brał udział więcej niż jeden nauczyciel ze szkoły – optymalnym rozwiązaniem jest np. grupa nauczycieli uczących w tej samej klasie. Nie wykluczamy jednak udziału w kursie tylko jednego nauczyciela ze szkoły.

Dla kogo jest kurs?
Kurs OK zeszyt przeznaczony jest dla tych, którzy szukają sposobu, aby zeszyt uczniowski nabrał  realnego znaczenia w procesie uczenia się uczennic i uczniów. Pragną, aby stał się narzędziem, które będzie ich wspierać i pomagać im się uczyć,  miejscem notatek i jednocześnie formą dokumentacji procesu uczenia się.

To kurs dla tych nauczycielek i nauczycieli, którym bliska jest filozofia oceniania kształtującego (wspierającego). Nie jest wymagana pełna znajomość tej idei – w pierwszych modułach przypominamy podstawowe zasady.  

Jak  zorganizowany jest kurs?
Kurs składa się z 6 modułów szkoleniowych. Każdy moduł zawiera wskazówki praktyczne, dzięki którym przygotujesz się do wprowadzenia „OK zeszytu” do pracy ze swoimi uczennicami i uczniami (zarówno w czasie edukacji zdalnej, jak i stacjonarnej), dowiesz się, jakie są jego najważniejsze elementy i jak je wprowadzać w praktyce szkolnej, poznasz przykłady zeszytów i ich możliwości zastosowania w pracy z uczniami.

Kursowi towarzyszą regularne spotkania online w grupach przedmiotowych. Pozwalają one wymieniać się doświadczeniami z innymi nauczycielami i nauczycielkami, znaleźć inspiracje czy wyjaśnić wątpliwości i poszukać odpowiedzi na pytania w gronie kolegów i koleżanek, którzy podobnie jak Ty zaczynają pracę z „OK zeszytem”.

Spotkania prowadzą  doświadczeni mentorzy i mentorki, będący jednocześnie nauczycielami praktykami, którzy z powodzeniem od lat stosują „OK zeszyt”. Mentorzy dzielą się też swoim doświadczeniem oraz wspierają uczestników na każdym etapie kursu. 

W czasie kursu uczestnicy pracują w małych grupach przedmiotowych.

Co zyskasz uczestnicząc w kursie?

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności, jak stosować „OK zeszyt” w pracy z uczniami i uczennicami;
 • otrzymasz materiały wspierające w pracy z „OK zeszytem”, do których będziesz mógł wracać po zakończeniu kursu (publikacje, filmy, linki do praktycznych rozwiązań) oraz możliwość udziału w webinariach.

Moduły w kursie

 • Cele i kryteria w nauczaniu. Przygotowanie do wprowadzenia „OK zeszytu” do pracy z uczniami.
 • Start z „OK zeszytem” w klasie szkolnej. Strategie oceniania kształtującego. Propozycja „OK zeszytu” zdalnego.
 • Refleksja uczniowska w „OK zeszycie”.
 • Prowadzenie „OK zeszytu” wraz z uczniami. Propozycja „OK zeszytu” nauczycielskiego.
 • Propozycja poszerzenia elementów „OK zeszytu”.
 • Podsumowanie procesu uczenia się.

Dla kogo jest kurs?
Na kurs zapraszamy nauczycieli i nauczycielki wszystkich przedmiotów, ze wszystkich typów i poziomów nauczania, którzy prowadzą regularnie (co najmniej raz w tygodniu) zajęcia z uczniami i uczennicami, w klasie lub w ramach nauczania indywidualnego.

Uwaga! Dla nauczycieli/nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej przygotowaliśmy specjalną wersję.

Jak zorganizowany jest kurs?
Kurs składa się z 6 modułów szkoleniowych. Uczestnicy i uczestniczki poznają kluczowe elementy oceniania kształtującego stopniowo. W każdym z modułów otrzymują materiały dydaktyczne i wskazówki, w jaki sposób stosować poszczególne elementy oceniania kształtującego. Następnie wypróbowują poznane elementy oceniania kształtującego w pracy z uczniami i uczennicami w szkole.

Pod koniec modułu kursanci dzielą się spostrzeżeniami i przemyśleniami na temat zastosowania elementów oceniania kształtującego w swojej pracy. Wnioski publikują w formie refleksji na platformie kursu.

Każdy uczestnik kursu ma stały kontakt ze swoim mentorem – to on komentuje jego refleksje, a także prowadzi z nim rozmowę indywidualną. Wszyscy kursanci mogą również przeczytać i skomentować refleksje innego nauczyciela lub nauczycielki, rozpocząć dyskusję, jak również zorganizować spotkanie online.

W czasie kursu uczestnicy pracują w małych grupach przedmiotowych.

Co zyskasz uczestnicząc w kursie?

 • wiedzę o kluczowych elementach oceniania kształtującego, którą zastosujesz w swojej pracy dydaktycznej;
 • możliwość dyskusji z innymi uczestnikami i uczestniczkami na temat korzyści i trudności wynikających ze stosowania oceniania kształtującego; 
 • okazję do spotkania i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i nauczycielkami;
 • materiały, do których możesz wrócić po zakończeniu kursu (publikacje, filmy, linki do użytecznych inspiracji) oraz możliwość udziału w otwartych webinariach.

Moduły w kursie

 • Jak i nad czym pracujemy?
 • Cele i kryteria sukcesu do lekcji.
 • Kryteria sukcesu do zadania i innych form pracy uczniów.
 • Wstęp do informacji zwrotnej – mocne strony pracy ucznia.
 • Informacja zwrotna.
 • Strategia stosowania oceniania kształtującego w klasie. Podsumowanie własnego procesu uczenia się.

Dla kogo jest kurs?
Kurs kierujemy do nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z ocenianiem kształtującym. Istnieje możliwość  udziału w kursie nauczycieli i nauczycielek przedszkoli, wymagana jest  jednak umiejętność twórczego dostosowania elementów oceniania kształtującego do wieku przedszkolaków.

Na kurs zapraszamy nauczycieli i nauczycielki, którzy prowadzą regularnie (co najmniej raz w tygodniu) zajęcia z uczniami i uczennicami, w klasie lub w ramach nauczania indywidualnego.

Ocenianie kształtujące przynosi większe korzyści, kiedy wprowadza je do klasy grupa nauczycieli. Dlatego radzimy, by w naszym kursie brał udział więcej niż jeden nauczyciel ze szkoły – optymalnym rozwiązaniem jest np. grupa nauczycieli uczących w tej samej klasie. Nie wykluczamy jednak udziału w kursie tylko jednego nauczyciela ze szkoły.

Jak zorganizowany jest kurs?
Kurs składa się z 6 modułów szkoleniowych. Uczestnicy i uczestniczki poznają kluczowe elementy oceniania kształtującego stopniowo. W każdym z modułów otrzymują materiały dydaktyczne i wskazówki, w jaki sposób stosować poszczególne elementy oceniania kształtującego. Następnie wypróbowują poznane elementy oceniania kształtującego w praktyce, w pracy z uczniami i uczennicami w klasie.

Pod koniec modułu kursanci dzielą się spostrzeżeniami i przemyśleniami na temat zastosowania elementów oceniania kształtującego w swojej pracy. Wnioski publikują w formie refleksji na platformie kursu.

Każdy uczestnik kursu ma ścisły kontakt ze swoim mentorem – to on komentuje jego refleksje, a także prowadzi z nim rozmowę indywidualną. Wszyscy kursanci mogą również przeczytać i skomentować refleksje innego nauczyciela lub nauczycielki, rozpocząć dyskusję, jak również zorganizować spotkanie online.

W czasie kursu uczestnicy pracują w małych grupach przedmiotowych.

Co zyskasz uczestnicząc w kursie?

 • poznasz elementy oceniania kształtującego i zastosujesz je w swojej pracy dydaktycznej;
 • nauczysz się określać cele lekcji i formułować je w języku zrozumiałym dla ucznia;
 • dowiesz się, jakie znaczenie dla samodzielnego uczenia się uczniów i uczennic mają kryteria sukcesu;
 • poznasz zasady efektywnej informacji  zwrotnej;
 • przedyskutujesz z innymi uczestnikami korzyści i trudności wynikające ze stosowania oceniania kształtującego;
 • będziesz mieć okazję do spotkania i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i nauczycielkami;
 • otrzymasz materiały, do których będziesz wracać po zakończeniu kursu (publikacje, filmy, linki do użytecznych inspiracji) oraz możliwość udziału w otwartych webinariach.

Moduły w kursie:

 • Jak i nad czym pracujemy?
 • Cele i kryteria sukcesu do lekcji.
 • Kryteria sukcesu do zadania i innych form pracy uczniów.
 • Wstęp do informacji zwrotnej – mocne strony pracy ucznia.
 • Informacja zwrotna.
 • Strategia stosowania oceniania kształtującego w klasie. Podsumowanie własnego procesu uczenia się.

Dla kogo jest kurs?
Kurs skierowany jest do absolwentów i absolwentek kursu Ocenianie kształtujące – poziom podstawowy oraz tych wszystkich, którzy pragną pogłębić zdobytą wiedzę oraz stosować elementy oceniania kształtującego w codziennej pracy z uczniami i uczennicami. Adresujemy go także do osób, które ukończyły wcześniej kurs lub szkolenie z oceniania kształtującego, ale zabrakło im czasu lub odwagi, żeby zacząć stosować jego elementy systematycznie i pragną to teraz zmienić.

Na kurs zapraszamy nauczycieli i nauczycielki wszystkich przedmiotów, ze wszystkich typów szkół i poziomów nauczania, którzy prowadzą regularnie (co najmniej raz w tygodniu) zajęcia z uczniami i uczennicami, w klasie lub w ramach nauczania indywidualnego.

Jak zorganizowany jest kurs?
Kurs składa się z 7 modułów szkoleniowych. Uczestnik realizując cele kursu, podejmuje następujące działania: wyznacza własne kryteria sukcesu, wykorzystuje swoje doświadczenia, zarówno te, które już posiada, jak i te, które nabył podczas wykonywania zadań w trakcie kursu, dokonuje wyboru zadań edukacyjnych, poddaje refleksji proces swojego uczenia się, uczy się prowadząc dialog z mentorem i innymi uczestnikami kursu oraz dzieli się swoimi refleksjami po wykonaniu zadań kursowych.

Pod koniec modułu kursanci dzielą się spostrzeżeniami i przemyśleniami na temat zastosowania elementów oceniania kształtującego w swojej pracy. Wnioski publikują w formie refleksji na platformie kursu.

Każdy uczestnik kursu ma stały kontakt ze swoim mentorem – to on komentuje jego refleksje, a także prowadzi z nim rozmowę indywidualną. Wszyscy kursanci mogą również przeczytać i skomentować refleksje innego nauczyciela lub  nauczycielki, rozpocząć dyskusję, jak również zorganizować spotkanie online.

W czasie kursu uczestnicy pracują w małych grupach przedmiotowych.

Co zyskasz uczestnicząc w kursie?

 • udoskonalisz umiejętności pracy z celami, kryteriami sukcesu i informacją zwrotną; poznasz i wykorzystasz w praktyce pytania kluczowe oraz techniki zadawania pytań;
 • wykorzystasz ocenę koleżeńską i samoocenę w pracy z uczniami i uczennicami;
 • rozwiniesz umiejętności planowania lekcji zgodnie z filozofią oceniania kształtującego;
 • będziesz mieć okazję do spotkania i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i nauczycielkami;
 • otrzymasz materiały, do których będziesz wracać po zakończeniu kursu (publikacje, filmy, linki do użytecznych inspiracji) oraz możliwość udziału w webinariach.

Moduły w kursie

 • Moje dotychczasowe doświadczenia z ocenianiem kształtującym. Cele i kryteria sukcesu do lekcji.
 • Zadanie edukacyjne i określanie kryteriów sukcesu do zadania edukacyjnego.
 • Ocena koleżeńska.
 • Samoocena pracy uczniów.
 • Doświadczenia pracy z informacją zwrotną.
 • Pytania kluczowe i techniki zadawania pytań.
 • Planowanie lekcji i refleksja o zmianie.
 • Podsumowanie własnego procesu uczenia się.

Metody dydaktyczne

W szkole nieustannie poszukujemy technik, metod i strategii, które sprawią, że uczniowie mocniej zaangażują się we własne uczenie się, będą uczyli się bardziej dogłębnie i trwale, nadając wiedzy osobiste znaczenie oraz wykorzystując ją w praktyce, w nowych sytuacjach.

Proponujemy kursy, które pozwolą wzbogacić warsztat pracy nauczyciela, zaplanować efektywnie każde zajęcia, wykorzystując w tym celu najnowszą wiedzę na temat, jak się uczymy, a przede wszystkim, jak mamy uczyć się głębiej. 

Wdrażanie różnych strategii uczenia się przynosi większe korzyści, kiedy wprowadza je do klasy grupa nauczycieli. Dlatego radzimy, by w naszym kursie brał udział więcej niż jeden nauczyciel ze szkoły – optymalnym rozwiązaniem jest np. grupa nauczycieli uczących w tej samej klasie. Nie wykluczamy jednak udziału w kursie tylko jednego nauczyciela ze szkoły.

Dla kogo jest kurs?
Kurs skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek wszystkich przedmiotów, uczących w klasach 4–8 i poszukujących odpowiedzi na pytania, jak uczyć efektywnie oraz jak wspierać uczniów i uczennice w procesie uczenia się, by osiągnęli większą samodzielność.

W kursie może uczestniczyć jeden nauczyciel ze szkoły, ale optymalnym rozwiązaniem jest udział większej liczby nauczycieli. Podnosi to skuteczność wdrażanych rozwiązań.

Jak zorganizowany jest kurs?
Kurs składa się z 5 modułów szkoleniowych. Każdy z modułów zawiera wiele praktycznych wskazówek dotyczących strategii efektywnego uczenia się. Liczne  ćwiczenia w przywoływaniu tworzą zbiór prostych aktywności do zastosowania na różnych etapach lekcji, które mają mobilizować uczniów i uczennice do tego, aby przypomnieli sobie wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętności oraz je wykorzystali. 

Dzięki kolejnym modułom kursu uczestnicy zdobywają wiedzę na temat procesu uczenia się opartą na najnowszych badaniach naukowych, poznają przykłady warunków i strategii wspierających ten proces oraz ćwiczą, jak je stosować.

Pod koniec modułu formułują swoje wnioski dotyczące zastosowania wybranych strategii uczenia się i publikują je w formie refleksji na platformie kursu.

Każdy uczestnik kursu ma stały kontakt ze swoim mentorem – to on komentuje jego refleksje, a także prowadzi z nim rozmowę indywidualną. Wszyscy kursanci
mogą również przeczytać i skomentować refleksje innego nauczyciela lub nauczycielki, rozpocząć dyskusję, jak również zorganizować spotkanie online.

Co zyskasz uczestnicząc w kursie?

 • zbiór przykładowych ćwiczeń, aktywności, sytuacji edukacyjnych, które zwiększają efektywne uczenie się uczniów;
 • wiedzę o procesie uczenia się popartą naukowymi badaniami;
 • szansę przyjrzenia się wspólnie z uczniami i uczennicami ich procesowi  uczenia się, aby móc dzięki temu rozwijać ich samodzielność w nauce;
 • wiedzę i umiejętności, jak stosować ćwiczenia w przywoływaniu w pracy z uczniami i uczennicami;
 • wiedzę i praktyczne rozwiązania, które pomagają stworzyć warunki sprzyjające uczeniu się;
 • okazję do spotkania i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i nauczycielkami;
 • materiały, do których będziesz wracał po zakończeniu kursu (publikacje, filmy, linki do użytecznych inspiracji) oraz możliwość udziału w otwartych webinariach.

Podczas kursu doświadczysz skutków sposobu uczenia się takiego samego, jak ten, który proponujemy uczennicom i uczniom podczas lekcji!

Moduły w kursie

 • O modelu uczenia się.
 • Kodowanie.
 • Przechowywanie i konsolidacja.
 • Przywoływanie.
 • Podsumowanie procesu uczenia się.

Dla kogo jest kurs?
Na kurs zapraszamy nauczycieli i nauczycielki wszystkich przedmiotów, ze wszystkich typów szkół i poziomów nauczania, którzy prowadzą regularnie (co najmniej raz w tygodniu) zajęcia z uczniami i uczennicami, w klasie lub w ramach nauczania indywidualnego.

Celem kursu jest przypomnienie koncepcji kompetencji kluczowych oraz rozpoznanie i rozwijanie sposobów, jak kształcić je w praktyce – na lekcjach i w pracy wychowawczej szkoły.

W kursie może uczestniczyć jeden nauczyciel ze szkoły, ale optymalnym rozwiązaniem jest udział większej liczby nauczycieli. Podnosi to skuteczność wdrażanych rozwiązań. 

Jak zorganizowany jest kurs?
Kurs składa się z 5 modułów szkoleniowych. Osoby biorące udział w kursie poznają bądź przypomną sobie kompetencje kluczowe, które należy kształcić w szkole oraz sposoby ich rozwijania. Określą również, w jakim stopniu uczyli ich na swoich lekcjach do tej pory, a także dowiedzą się, w jaki sposób mogą pogłębić ich świadome kształcenie. W grupach przedmiotowych (lub pokrewnych przedmiotów) opracowują konkretne zadania i sposoby, które pozwolą rozwijać kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów i uczennic.

W każdym z modułów otrzymują materiały dydaktyczne i wskazówki, w jaki sposób stosować kompetencje kluczowe w praktyce, zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i zdalnym.

Wnioski, jakie nasuwają się im w trakcie kursu, umieszczają w refleksji, którą publikują na platformie kursu pod koniec trwania modułu.

Każdy uczestnik kursu ma stały kontakt ze swoim mentorem – to on komentuje jego refleksje, a także prowadzi z nim rozmowę indywidualną. Wszyscy kursanci
mogą również przeczytać i skomentować refleksje innego nauczyciela lub nauczycielki, rozpocząć dyskusję, jak również zorganizować spotkanie online.

W czasie kursu uczestnicy pracują w małych grupach przedmiotowych.

Co zyskasz uczestnicząc w kursie?

 • wiedzę na temat koncepcji kompetencji kluczowych zgodnie z najnowszym stanem prawnym, czyli dokumentem Rady Unii Europejskiej z 22 maja 2018 roku, priorytetami MEN i celami ujętymi w podstawie programowej;
 • przykłady kształcenia kompetencji kluczowych w swoim oraz innych nauczaniu;
 • plan działań, które mają służyć zwiększaniu kształcenia kompetencji kluczowych podczas nauczania przedmiotowego;
 • okazję do spotkania i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i nauczycielkami;
 • materiały, do których będziesz wracać po zakończeniu kursu (publikacje, filmy, linki do użytecznych inspiracji) oraz możliwość udziału w otwartych webinariach.

Moduły w kursie

 • Koncepcja kształcenia kompetencji kluczowych. Doświadczenia nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów.
 • Zadanie edukacyjne jako kwintesencja pracy na lekcji. Doświadczenia nauczycieli w zakresie planowania zadań edukacyjnych.
 • Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji oraz  wielojęzyczności w zadaniach edukacyjnych na różnych przedmiotach.
 • Kompetencje matematyczne i w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii oraz kompetencje cyfrowe w zadaniach edukacyjnych na różnych przedmiotach.
 • Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się oraz kompetencje obywatelskie w zadaniach edukacyjnych na różnych przedmiotach.
 • Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości oraz w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej w zadaniach edukacyjnych na różnych przedmiotach.
 • Podsumowanie doświadczeń kształcenia kompetencji kluczowych. Podsumowanie własnego procesu uczenia się.

Dla kogo jest kurs?
Na kurs zapraszamy nauczycieli i nauczycielki wszystkich przedmiotów, ze wszystkich typów szkół i poziomów nauczania, którzy prowadzą regularnie (co najmniej raz w tygodniu) zajęcia z uczniami i uczennicami, w klasie lub w ramach nauczania indywidualnego.

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności projektowania lekcji, zwłaszcza takich, które uwzględniają wiedzę o procesie uczenia się oraz mają zwiększyć samodzielność w uczeniu się uczennic i uczniów. 

Osoby uczestniczące w kursie pogłębią swoją świadomość o procesie uczenia się. W modułach prezentujemy mechanizmy i konkretne narzędzia, dzięki którym uczniowie i uczennice są w stanie uczyć się skutecznie.

W kursie może uczestniczyć jeden nauczyciel ze szkoły, ale optymalnym  rozwiązaniem jest udział większej liczby nauczycieli. Podnosi to skuteczność
wdrażanych rozwiązań.

Jak zorganizowany jest kurs?
Kurs składa się z 7 modułów szkoleniowych. Osoba uczestnicząca w kursie poznaje na kolejnych modułach treści szkolenia, wybiera zadanie bądź zadania praktyczne i planuje określone elementy swojej lekcji zgodnie z treściami modułu, a następnie realizuje zadanie praktyczne oraz podejmie refleksją o swoim doświadczeniu i oceni jego efekty.

W każdym z modułów uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne i wskazówki, w jaki sposób realizować przedstawione treści w praktyce, zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i zdalnym.

Wnioski, jakie nasuwają się im w trakcie kursu, umieszczają w refleksji, którą publikują na platformie kursu pod koniec trwania modułu.

Każdy uczestnik kursu ma stały kontakt ze swoim mentorem – to on komentuje jego refleksje, a także prowadzi z nim rozmowę indywidualną. Wszyscy kursanci
mogą również przeczytać i skomentować refleksje innego nauczyciela lub nauczycielki, rozpocząć dyskusję, jak również zorganizować spotkanie online.

W czasie kursu uczestnicy pracują w małych grupach przedmiotowych.

Co zyskasz uczestnicząc w kursie?

 • wiedzę o tym, jak przebiega proces uczenia się oraz informację, co jest nieodzowne, aby się uczyć;
 • rozmaite sposoby przywoływania wiedzy, aby systematycznie i skutecznie się uczyć;
 • wiedzę o tym, jak projektować zadania edukacyjne o pożądanym stopniu trudności dla uczennic i uczniów;
 • umiejętność stosowania ćwiczeń przemieszanych i rozłożonych w czasie;
 • przykłady skutecznego aranżowania w klasie współpracy i wzajemnego uczenia się;
 • okazję do spotkania i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i nauczycielkami;
 • materiały, do których będziesz wracał po zakończeniu kursu (publikacje, filmy, linki do użytecznych inspiracji) oraz możliwość udziału w otwartych webinariach.

Podczas kursu doświadczysz skutków sposobu uczenia się takiego samego, jak ten, który proponujemy uczennicom i uczniom podczas lekcji!

Moduły w kursie

 • Elementy skutecznego uczenia się.
 • Świadomość własnego procesu uczenia się, czyli uczę się, jak się uczyć.
 • Przywoływanie wiedzy.
 • Zadanie edukacyjne jako wyzwanie.
 • Wzajemne nauczanie, czyli społeczny wymiar uczenia się.
 • Monitorowanie procesu uczenia się – informacja zwrotna.
 • Podsumowanie swojego procesu uczenia się i dzielenie się dobrymi praktykami.

Dla kogo jest kurs?
Na kurs zapraszamy nauczycieli i nauczycielki wszystkich przedmiotów, ze wszystkich typów szkół i poziomów nauczania, również przedszkolnego. Metody proponowane na kursie służą uczniom i uczennicom w każdym wieku.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest prowadzenie regularnych zajęć z uczniami, co najmniej raz w tygodniu, ponieważ prezentowane metody należy zastosować w toku zajęć, aby móc później opisać krótko swoje doświadczenie. Dlatego nie rekomendujemy kursu tym, którzy prowadzą zajęcia z uczniami w sposób doraźny. Wiele z zaprezentowanych na szkoleniu metod znajduje zastosowanie głównie w pracy z grupą uczniów, rzadziej w nauczaniu indywidualnym.

W kursie może uczestniczyć jeden nauczyciel ze szkoły, ale optymalnym  rozwiązaniem jest udział większej liczby nauczycieli. Podnosi to skuteczność
wdrażanych rozwiązań.

Jak zorganizowany jest kurs?
Kurs składa się z 7 modułów, podczas których uczestnicy i uczestniczki poznają ponad 40 metod i technik, które angażują uczniów i uczennice, sprzyjają podejmowaniu przez nich wyzwań, uczą współpracy i samodzielnego myślenia, jak również pozwalają dobrze zaprojektować efektywną lekcję.

W każdym z modułów uczestnicy poznają kilka technik motywowania uczniów do nauki, po czym wybierają jedną z nich i zastosowują na lekcji, a następnie opisują swoje doświadczenia.

Wnioski, jakie nasuwają się im w trakcie kursu, umieszczają w refleksji, którą publikują na platformie kursu pod koniec trwania modułu.

Każdy uczestnik kursu ma stały kontakt ze swoim mentorem – to on komentuje jego refleksje, a także prowadzi z nim rozmowę indywidualną. Wszyscy kursanci
mogą również przeczytać i skomentować refleksje innego nauczyciela lub nauczycielki, rozpocząć dyskusję, jak również zorganizować spotkanie online.

W czasie kursu uczestnicy pracują w małych grupach przedmiotowych.

Co zyskasz uczestnicząc w kursie?

 • 43 techniki motywujące uczniów do nauki;
 • możliwość wprowadzenia do praktyki szkolnej wybranych technik i metod oraz przedyskutowania z innymi uczestnikami, na ile są one efektywne;
 • okazję do doskonalenia własnego warsztatu pracy;
 • szansę trwałej zmiany podejścia uczniów i uczennic do sposobu uczenia się i do uczestnictwa w lekcjach; 
 • okazję do spotkania i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i nauczycielkami;
 • materiały, do których będziesz wracać po zakończeniu kursu (publikacje, filmy, linki do użytecznych inspiracji) oraz możliwość udziału w otwartych webinariach.

Moduły w kursie

 • Jak tworzyć w klasie atmosferę sprzyjającą uczeniu się?
 • Jak organizować pracę na lekcji?
 • Jak mobilizować i angażować uczniów na lekcji?
 • Jak uczyć współpracy?
 • Jak zwiększać poczucie wartości i podnosić poprzeczkę?
 • Jak uczyć samodzielnego myślenia?
 • Jak zmienił się proces nauczania i uczenia się na moich lekcjach? Podsumowanie własnego procesu uczenia się.

Dla kogo jest kurs?
Kurs adresowany jest przede wszystkim do nauczycielek i nauczycieli klas 4-8 szkoły podstawowej oraz osób uczących w szkole ponadpodstawowej, co wynika z zaproponowanych przykładów praktyk. Udział nauczycielek i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych specjalności niż przedmiotowe nie jest wykluczony. W tych przypadkach konieczna jest adaptacja prezentowanych przykładów.

W kursie może uczestniczyć jeden nauczyciel ze szkoły, ale optymalnym rozwiązaniem jest udział większej liczby nauczycieli. Podnosi to skuteczność
wdrażanych rozwiązań.

Jak zorganizowany jest kurs?
Kurs składa się z 5 modułów. Uczestnicy poznają stopniowo zagadnienia związane z edukacją oraz praktyki i narzędzia. W każdym z modułów otrzymują materiały dydaktyczne i wskazówki, w jaki sposób stosować treści w praktyce, zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i zdalnym.

Wnioski, jakie nasuwają się im w trakcie kursu, umieszczają w refleksji, którą publikują na platformie kursu pod koniec trwania modułu.

Każdy uczestnik kursu ma stały kontakt ze swoim mentorem – to on komentuje jego refleksje, a także prowadzi z nim rozmowę indywidualną. Wszyscy kursanci
mogą również przeczytać i skomentować refleksje innego nauczyciela lub nauczycielki, rozpocząć dyskusję, jak również zorganizować spotkanie online.

W czasie kursu uczestnicy pracują w małych grupach przedmiotowych.

Co zyskasz uczestnicząc w kursie?

 • poznasz sposoby wspierania uczniów i uczennic po doświadczeniu edukacji zdalnej;
 • dowiesz się, jak formułować efektywne zadania edukacyjne, wspomagające uczenie się uczniów i uczennic;
 • okazję do spotkania i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i nauczycielkami;
 • otrzymasz materiały, do których będziesz wracać po zakończeniu kursu (publikacje, filmy, linki do użytecznych inspiracji) oraz możliwość udziału w otwartych webinariach.

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu wykorzystania specyfiki zdalnego nauczania i uczenia się w rzeczywistości szkolnej. Poruszamy w nim dwie ważne kwestie: jakimi sposobami można wspierać uczenie się uczniów i uczennic oraz w jaki sposób doświadczenia edukacji zdalnej mają wpływ na redefiniowanie ról uczniów, nauczycieli bądź wychowawców i rodziców.  Zajmujemy się także motywującymi zadaniami edukacyjnymi, które można stosować w szkole realnej i w szkole zdalnej oraz adekwatnym do sytuacji monitorowaniem i ocenianiem postępów uczniów. Pojawia się też wątek narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej do rozwijania komunikacji i współpracy pomiędzy podmiotami szkolnymi.

Moduły w kursie

 • Skuteczne nauczanie i uczenie się – potrzeby ucznia, nauczyciela, rodzica.
 • Ocenianie w edukacji stacjonarnej i w edukacji zdalnej.
 • Zadania edukacyjne w stacjonarnym i zdalnym nauczaniu i uczeniu się.
 • Zadania wychowawcze szkoły w edukacji stacjonarnej i zdalnej.
 • Podsumowanie własnego procesu uczenia się.

Dla kogo jest kurs?
Na kurs zapraszamy nauczycieli i nauczycielki wszystkich przedmiotów, ze wszystkich typów szkół i poziomów nauczania, również przedszkolnego, gdyż metoda projektu zalecana jest w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów.

Celem kursu jest wsparcie nauczycieli jako organizatorów, których zadaniem jest stworzenie odpowiednich warunków do samodzielnego działania uczniów i uczennic. Metoda projektu jest bowiem metodą kształcenia polegająca na tym, że zespół osób uczących się, samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykonanie. Nauczyciel przestaje więc być najważniejszą osobą w procesie nauczania. 

Jak zorganizowany jest kurs?
Proponowany kurs to okazja do samokształcenia. Prowadzony jest bez mentora, ale w kursie występują różnorodne formy komunikacji, jak dyskusja, rozmowa z innym uczestnikiem, autorefleksja, dostęp do wybranych refleksji innych uczestników  lub uczestniczek itp.

Zasadą obowiązującą w naszym  kursie jest łączenie nauki z praktyką. Dlatego podstawowym warunkiem formalnym, który musi spełnić uczestnik kursu jest konieczność przeprowadzenia razem z uczniami projektu uczniowskiego.

Co zyskasz uczestnicząc w kursie?

 • wiedzę na temat realizacji projektu edukacyjnego oraz sposobów wspierania i motywowania uczniów i uczennic na każdym etapie;
 • możliwość analizy podstawy programowej pod kątem doboru pracy metodą projektową;
 • przykłady, w jaki sposób skutecznie planować działania, aby osiągnąć cele projektu, a także jak monitorować realizację działań i udzielanie informacji zwrotnej uczniom i grupom;
 • inspirację do ciekawych, angażujących działań projektowych;
 • okazję do realizacji projektów z uczniami oraz podjęcia refleksji nad jego przebiegiem z innymi nauczycielami i nauczycielkami;
 • okazję do spotkania i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i nauczycielkami;
 • materiały, do których będziesz wracać po zakończeniu kursu (publikacje, filmy, linki do użytecznych inspiracji) oraz możliwość udziału w otwartych webinariach.

Praca metodą projektu przynosi przede wszystkim wymierne korzyści uczniom i uczennicom. Projekt edukacyjny powoduje, że uczniowie uczą się współpracować, ponieważ każdy jest odpowiedzialny za jakąś jego część i muszą wspólnie uzgodnić sposób pracy i prezentacji jej efektów. Daje im przestrzeń do pracy zespołowej i często zamienia się w edukacyjną przygodę. Ponadto pozwala uczniom i uczennicom na samodzielne poszukiwanie różnych źródeł wiedzy. Takie wymagania są dziś podstawą nowoczesnej edukacji.

Praca metodą projektu umożliwia wszechstronny rozwój tych cech i umiejętności, które są niezwykle ważne w życiu każdego człowieka i które umożliwiają mu osiągnięcie, zarówno sukcesu zawodowego, jak i satysfakcji w realizacji różnych swoich zamierzeń. Pomaga w dostrzeganiu związków pomiędzy różnymi dyscyplinami nauki oraz łączenie teorii z praktyką, myślenia z działaniem. Daje możliwość uczenia się za pomocą wielu zmysłów. 

Moduły w kursie

 • Wprowadzenie do metody projektu.
 • Przygotowanie projektu.
 • Planowanie i realizacja.
 • Prezentacja i ewaluacja.
 • Podsumowanie procesu uczenia się.

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna to często niedoceniany etap kształcenia dzieci. To w tym okresie rozwija się (a czasem i zabija) ciekawość uczniów i uczennic, buduje się w nich pozytywne doświadczenia związane ze szkołą, rozwija się uczniowskie strategie uczenie się i brania odpowiedzialności za własny rozwój, buduje się relacje z innymi oraz rozwija się współpracę.

Zachęcamy do udziału w kursach, które pomogą dostosować warsztat pracy do potrzeb zróżnicowanej klasy, projektować zajęcia wspierające rozwój samodzielnego myślenia oraz rozwiązywania matematycznych problemów. Polecamy też kurs wspierający wdrażanie oceniania kształtującego, rozumianego jako wspomaganie procesu uczenia się, a nie jako sposób oceniania w klasach 1-3.

Dla kogo jest kurs?
Kurs skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, którzy rozpoczynają pracę w szkole lub chcą zmienić i wzbogacić swój warsztat pracy.

Jak zorganizowany jest kurs?
Proponowany kurs to okazja do samokształcenia. Mimo że nie ma w nim mentora, to występują różne formy interakcji – dyskusja, rozmowa z innym uczestnikiem bądź inną uczestniczką, autorefleksja, dostęp do wybranych refleksji innych uczestników itp.

Zasadą obowiązującą w naszym  kursie jest łączenie nauki z praktyką. Dlatego podstawowym warunkiem formalnym, który należy spełnić, jest przeprowadzenie w każdym module zadania z uczniami i uczennicami w klasie oraz refleksja  związana z tym zadaniem.

Co zyskasz uczestnicząc w kursie?

 • wiedzę o tym, co tworzy warunki sprzyjające uczeniu się;
 • sposoby, jak budować relacje z uczniami oraz społeczność uczniowską;
 • wiedzę na temat, jak pracować ze zróżnicowaną klasą;
 • techniki, metody i strategie, które pomagają motywować dzieci do pracy indywidualnej i zespołowej;
 • pojmiesz, jakie jest znaczenie oceniania kształtującego w uczeniu się najmłodszych dzieci w szkole;
 • okazję do spotkania i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i nauczycielkami;
 • materiały, do których będziesz wracać nawet po zakończeniu kursu (publikacje, filmy, linki do użytecznych inspiracji) oraz możliwość udziału w otwartych webinariach.

Moduły w kursie

 • Budowanie społeczności klasowej.
 • Zarządzanie zróżnicowaną klasą.
 • Motywowanie uczniów i uczennic.
 • Jak rozwijać ciekawość w dzieciach?
 • Współpraca z rodzicami.
 • Podsumowanie własnego procesu uczenia się.

Dla kogo jest kurs?
Kurs jest skierowany do nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. W trakcie kursu uczestnicy zajmują się rozwijaniem umiejętności matematycznych i myślenia matematycznego w uczniach i uczennicach, zapoznają się z zasadami planowania i realizacji zajęć z obszaru edukacji matematycznej w duchu konstruktywizmu edukacyjnego, poznają proste narzędzia (metody, zasoby i aktywności, także internetowe) wspierające edukację matematyczną w klasach 1-3. 

Jak zorganizowany jest kurs?
Kurs składa się z 6 modułów poświęconych temu, jak kształtować rozumienie matematyki u uczniów klas 1-3 w sposób wartościowy edukacyjnie, twórczy i angażujący.  

Zaproponowane w kursie tematy oraz towarzyszące im propozycje metod, aktywności i zadań, mają zachęcić nauczycieli i nauczycielki do tworzenia przestrzeni do rozmowy z uczniami i uczennicami o zauważonych prawidłowościach i strukturach.

Zaletą kursu jest też to, że za każdym razem punktem wyjścia do pracy z uczniem jest jego doświadczenie, niezależnie od tego, czy w danej aktywności dodajemy, odejmuje, mnożymy, dzielimy czy rozwiązujemy zadania tekstowe. Nauczyciele na szkoleniu poza wiedzą teoretyczną otrzymają także wiele praktycznych ćwiczeń, sprawdzonych przez praktyków (ich autorkami są nauczycielki w klasach 1-3), które sprawdzą się w grupach o różnych poziomach umiejętności matematycznych. 

Wnioski, jakie nasuwają się im w trakcie kursu umieszczają w refleksji, którą publikują na platformie kursu pod koniec trwania modułu.

Każdy uczestnik kursu ma stały kontakt ze swoim mentorem – to on komentuje jego refleksje, a także prowadzi z nim rozmowę indywidualną. Wszyscy kursanci mogą również przeczytać i skomentować refleksje innego nauczyciela lub nauczycielki, rozpocząć dyskusję, jak również zorganizować spotkanie online.

Co zyskasz uczestnicząc w kursie?

 • wiedzę o tym, jak efektywnie rozwijać umiejętności i myślenie matematyczne w uczniach i uczennicach;
 • wskazówki, jak planować i realizować zajęcia z edukacji matematycznej w  skuteczny sposób oraz angażując uczniów i uczennice w działania;
 • przykłady wykorzystania prostych narzędzi wspierających edukację matematyczną w klasach 1-3 (gry, zabawy, przestrzeń szkolna i pozaszkolna);
 • sposoby na rozwijanie w uczniach i uczennicach intuicji geometrycznej;
 • okazję do spotkania i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i nauczycielkami;
 • materiały, do których będziesz wracać po zakończeniu kursu (publikacje, filmy, linki do użytecznych inspiracji) oraz możliwość udziału w otwartych webinariach.

Moduły w kursie

 • Między uczeniem a rozwijaniem rozumienia.
 • Jak wspierać uczniów w budowaniu własnych strategii rozwiązywania zadań?
 • Matematyka we współdziałaniu.
 • Gry na matematyce.
 • Podstawa programowa edukacji matematycznej.
 • Geometria.
 • Podsumowanie własnego procesu uczenia się.

Dla kogo jest kurs?
Kurs kierujemy do tych nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z ocenianiem kształtującym. Istnieje możliwość  udziału w kursie nauczycieli i nauczycielek przedszkoli, wymagana jest  jednak umiejętność twórczego dostosowania elementów oceniania kształtującego do wieku przedszkolaków.

Na kurs zapraszamy nauczycieli i nauczycielki, którzy prowadzą regularnie (co najmniej raz w tygodniu) zajęcia z uczniami i uczennicami w klasie lub w ramach nauczania indywidualnego.

Ocenianie kształtujące przynosi większe korzyści, kiedy wprowadza je do klasy grupa nauczycielek i nauczycieli. Dlatego radzimy, by w naszym kursie brał udział więcej niż jeden nauczyciel ze szkoły – optymalnym rozwiązaniem jest np. grupa nauczycieli uczących w tej samej klasie. Nie wykluczamy jednak udziału w kursie tylko jednego nauczyciela ze szkoły.

Jak zorganizowany jest kurs?
Kurs składa się z 6 modułów szkoleniowych. Uczestnicy poznają kluczowe elementy oceniania kształtującego stopniowo. W każdym z modułów otrzymują materiały dydaktyczne i wskazówki, w jaki sposób stosować poszczególne elementy oceniania kształtującego. Następnie wypróbowują poznane elementy oceniania kształtującego w praktyce, w pracy z uczniami i uczennicami w klasie.

Pod koniec modułu formułują wnioski dotyczące zastosowania elementów oceniania kształtującego i publikują je w formie refleksji na platformie kursu.

Każdy uczestnik kursu ma stały kontakt ze swoim mentorem – to on komentuje jego refleksje, a także prowadzi z nim rozmowę indywidualną. Wszyscy kursanci mogą również przeczytać i skomentować refleksje innego nauczyciela lub nauczycielki, rozpocząć dyskusję, jak również zorganizować spotkanie online.

W czasie kursu uczestnicy pracują w małych grupach przedmiotowych.

 Co zyskasz uczestnicząc w kursie?

 • poznasz elementy oceniania kształtującego i zastosujesz je w swojej pracy dydaktycznej;
 • nauczysz się określać cele lekcji i formułować  je w języku zrozumiałym dla ucznia;
 • dowiesz się, jakie znaczenie dla samodzielnego uczenia się uczniów mają są  kryteria sukcesu;
 • poznasz zasady  efektywnej informacji  zwrotnej;
 • przedyskutujesz z innymi uczestnikami korzyści i trudności wypływające ze stosowania oceniania kształtującego;
 • będziesz mieć okazję do spotkania i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i nauczycielkami;
 • otrzymasz materiały, do których będziesz wracać po zakończeniu kursu (publikacje, filmy, linki do użytecznych inspiracji) oraz możliwość udziału w otwartych webinariach.

Moduły w kursie

 • Jak i nad czym pracujemy?
 • Cele i kryteria sukcesu do lekcji.
 • Kryteria sukcesu do zadania i innych form pracy uczniów.
 • Wstęp do informacji zwrotnej – mocne strony pracy ucznia.
 • Informacja zwrotna.
 • Strategia stosowania oceniania kształtującego w klasie. Podsumowanie własnego procesu uczenia się.
08/06/2022
 • Klub
 • Laboratorium
Konferencja Marzeń
W dniach 2-4 czerwca odbyła się konferencja dla nauczycieli i nauczycielek ze szkół, które w roku szkolnym 2021/2022 angażowały się w działania programu “Szkoła ucząca się” - Klub lub Laboratorium...
czytaj więcej»
02/06/2022
 • Nauczycielska Akademia Internetowa
Doskonalenie zawodowe 2022/23
Wielkimi krokami zbliża się finał pracowitego roku szkolnego - pełnego wyzwań, ale też budujących doświadczeń, okazji do uczenia się i wzajemnego inspirowania. Zanim udacie się na zasłużony wypoczynek zapraszamy do...
czytaj więcej»
16/05/2022
 • Całościowy rozwój szkoły
Spotkania dyrektorskie w maju
W minionym tygodniu uczestnicy spotkań dyrektorskich trzech edycji Całościowego rozwoju szkoły - poziomu zaawansowanego (kończąca się edycja X, będąca na półmetku edycja XI i inaugurująca proces rozwojowy edycja XII) pracowali...
czytaj więcej»
12/04/2022
 • Nauczycielska Akademia Internetowa
Jak skutecznie doceniać uczniów?
Zapraszamy na kolejne webinarium z cyklu Pomagajmy się uczyć. Tym razem zastanowimy się wspólnie nad tym - jak skutecznie doceniać uczniów? Podczas spotkania zainspirujemy się praktykami nauczycielskimi dotyczącymi udzielania informacji...
czytaj więcej»
Inauguracja studiów w Collegium Civitas, w Warszawie
12/04/2022
 • Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
Odpowiedzialni liderzy
Odpowiedzialne przywództwo w szkole to takie przywództwo, które budowane jest na odkrywaniu i definiowaniu własnej tożsamości jako lidera, liderki, zapraszaniu do decyzji i działania osadzonego w aktualnym kontekście (lokalnym i...
czytaj więcej»
Szkoła Podstawowa w Staniszewie
03/03/2022
 • Całościowy rozwój szkoły
Szkoła na drodze zmiany
Marzec to intensywny czas działań w Całościowym rozwoju szkoły – głównym działaniu programu „Szkoła ucząca się”. Pomaga on szkołom dotrzeć do celu, jakim jest zmiana kultury pracy szkoły w obszarze...
czytaj więcej»

Program „Szkoła ucząca się”, zainicjowany w 2000 roku, jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.