Program “Szkoła ucząca się” skończył 20 lat!


10 grudnia świętowaliśmy jubileusz “Szkoły uczącej się”. Udało się, mimo że online, oddać atmosferę świętowania na wizji - mieliśmy wspaniałych gości - osoby, które odegrały szczególną rolę w stworzeniu programu “Szkoła ucząca się” i jego realizacji przez 20 lat.

 

Ambasador Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wspominał początki “Szkoły uczącej się”, osoby, które współtworzyły program (w tym Jacka Strzemiecznego i Jacka Michałowskiego) oraz jego wpływ na realizację celów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz kształt Centrum Edukacji Obywatelskiej. Podkreślił też, jak ważna jest edukacja dla rozwoju społeczeństwa.

 

Dr Jacek Strzemieczny, inicjator programu i kluczowy ekspert “Szkoły uczącej się”, były prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej przede wszystkim podziękował dyrektorkom i dyrektorom za odwagę i zaufanie, a nauczycielkom i nauczycielom - za zaangażowanie i wysiłek wkładany w usensownianie uczenia się uczniów i uczennic. Podkreślił rolę oceniania kształtującego w tym procesie oraz docenił wszystkich historycznych i obecnych szefów programu “Szkoła ucząca się”: Grzegorza Mazurkiewicza, Katarzynę Znaniecką-Vogt, Martę Dobrzyńską, Jędrzeja Witkowskiego oraz Sylwię Żmijewską-Kwiręg -  obecną dyrektorkę programową. Wskazał też zagraniczne źródła inspiracji - Jana Potworowskiego i Williama Strouda. 

 

Dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. UJ, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaczął od tego, że - jego zdaniem - program “Szkoła ucząca się” jest teraz - w obliczu różnych współczesnych wyzwań i zaniedbań systemowych -  jeszcze bardziej potrzebny niż 20 lat temu. Poruszył temat roli dyrektorów i dyrektorek, jako autonomicznych liderów zmian w szkole (małych i dużych). Podkreślił znaczenie wolności i autonomii, jako kluczowych w edukacji na każdym poziomie. 

 

Beata Kacprowicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku z dwudziestoletnim stażem wspominała o tym, jak wszystkiego na nowo się uczyła, wchodząc dwadzieścia lat temu we współpracę z CEO oraz jak zmieniała się jej szkoła jako budynek/instytucja i jako zespół współpracujących ze sobą nauczycielek i nauczycieli. Mówiła o swoim osobistym rozwoju i o tym, czym dla niej teraz jest “Szkoła ucząca się”. 

 

Dr Jędrzej Witkowski, obecny prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej zakończył, podkreślając eksperymentalność i elastyczność “Szkoły uczącej się”, a tym samym gotowość reagowania na różne nowe wyzwania i zmiany w otoczeniu szkoły oraz jej sprawczość - wewnątrz szkół, z którymi współpracowaliśmy, wewnątrz Centrum Edukacji Obywatelskiej i wreście sprawczość względem systemu. 

 

 

Na zakończenie części jubileuszowej wysłuchaliśmy krótkiego koncertu zespołu Dorośli - duetu Igora Spolskiego i Karola Strzemiecznego wspierany przez wokalistkę Izabelę Lamik.

 

Godzinę świętowania poprzedziła konferencja “Pomagaj się uczyć. Od oceniania kształtującego do samosterowności uczniów w uczeniu się”, podczas której mogliśmy:

 • wysłuchać bardzo rzeczowych i ciekawych wystąpień ekspertów: Williama Strouda z Teachers College Columbia University (USA), Natalii Boszczyk i dra Jakuba Bochińskiego

 • wziąć udział w prowadzonym przez Danutę Sternę, ekspertkę w obszarze oceniania kształtującego, panelu dyskusyjnego z udziałem praktyczek i praktyka z Klubu Szkół uczących się: Małgorzaty Wiśniewskiej (S.P. w Babicach), Marii Osińskiej (S.P. nr 1 w Piastowie), Beaty Wilmanowicz (S.P. nr 27 w Toruniu), Teresy Michalak (S.P. w Karniewie) i Romana Sety (S.P. w Warcinie).

Serdecznie dziękujemy za obecność i wkład wszystkim prelegentkom i prelegentom, ekspertkom i ekspertom oraz znakomitym gościom i artystom.

 

Jeżeli nie mogliście z nami być tego dnia, zapraszamy do >>obejrzenia relacji z jubileuszu.

 

Poszczególne wystąpienia z konferencji będziemy systematycznie publikować w FB “Szkoły uczącej się” oraz na kanale YouTube CEO.

 

W programie “Szkoła ucząca się”, zainicjowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Centrum Edukacji Obywatelskiej pomagamy szkołom - poprzez ocenianie kształtujące, praktyki współpracy nauczycielek i nauczycieli oraz dzielenie się przywództwem przez dyrektora - tworzyć środowisko skutecznego uczenia się oparte na szacunku, wzajemnej trosce i poczuciu sensu. 

 

Za nami 20 lat! To czas niezwykłych spotkań, odważnych działań, realnych zmian w szkole:

 • w uczeniu się uczniów i uczennic,

 • w praktyce pedagogicznej nauczycielek i nauczycieli

 • w kulturze współpracy grona pedagogicznego

 • w przywództwie dyrektorek i dyrektorów.

To zmiana szkolnych relacji oraz środowiska uczenia się. To wysiłek tysięcy nauczycielek i nauczycieli i autonomiczne liderstwo.

 

W ciągu 20 lat:

 • 3 tysiące szkół uczestniczyło w jego zasadniczej części (Całościowy Rozwój Szkoły, Klub szkół uczących się, Laboratoria praktyk edukacyjnych)

 • 5 tysięcy szkół wzięło udział w pozostałych działaniach (Warsztaty SUS, Nauczycielska Akademia Internetowa, Studia Podyplomowe Liderów Oświaty)

 • 10 tysięcy szkół skorzystało z koncepcji wypracowywanych w ramach programu SUS

 • zaufało nam ponad 230 tysięcy nauczycielek i nauczycieli

 • zmieniliśmy doświadczenia edukacyjne ponad miliona uczennic i uczniów

 

Nie byłoby to możliwe bez wsparcia i zaangażowania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ciężkiej pracy i uporu autorek i autorów programu, ekspertek i ekspertów, którzy na przestrzeni lat go rozwijali, koordynatorek i koordynatorów oraz otwartości i chęci współpracy nauczycielek i nauczycieli oraz dyrektorek i dyrektorów.

 

Mamy nadzieję, że kolejne rocznice spędzimy już fizycznie razem!

 

(fot. Kamil Mąkosza)