Prowadzący


Zespół merytoryczny:

Dyrektor merytoryczny

dr Jacek Strzemieczny

► o mnie

Szefowa zespołu ekspertów

Danuta Sterna

► o mnie

 

Kierownik kursu intrnetowego

Michał Szczepanik

o mnie

     
         

Zespół wsparcia:

Opiekunowie - konsultanci (Okejki). To doświadczeni nauczyciele, którzy sami pracowali już z OK zeszytem.

Każda grupa przedmiotowa w kursie OK zeszyt, licząca maksymalnie 10 osób, ma swojego opiekuna - konsultanta.

Na zdjęciu: nauczyciele i trenerzy w czasie szkolenia przygotowującego ich do pełnienia roli opiekuna - konsultanta. Osoby te, wspierające uczestników kursu nazwaliśmy "Okejkami".