Prowadzący


Zespół merytoryczny:

Dyrektor merytoryczny

dr Jacek Strzemieczny

► o mnie

Szefowa zespołu ekspertów

Danuta Sterna

► o mnie

Michał Szczepanik

o mnie

 

         

Zespół wsparcia:

Opiekunowie - konsultanci (O-K). Doświadczeni nauczyciele, którzy sami pracowali już z OK zeszytem. Każdy uczestnik kursu Ok zeszyt będzie miał swojego opiekuna - konsultanta. 

► Posłuchaj, jak opowiada o kursie Danuta Sterna