Nazwa szkoły Miejscowość
Szkoła Podstawowa w Kozielicach Kozielice
Zespół Szkół w Strachówce Strachówka
Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie Lublin
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Warszawa
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie Lubiewo
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie Piastów
Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu Kalisz
Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach Babice