Nazwa szkoły Miejscowość
Zespół Szkół w Kozielicach im. Osadników Ziem Zachodnich Kozielice
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie Lubieszewo
Zespół Szkół w Strachówce Strachówka
Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie Lublin
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach Tychy
Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku Świdnik
Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełly w Niepołomicach Niepołomice