Nazwa szkoły Miejscowość
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie Lublin