Nazwa szkoły Miejscowość
Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach Babice