Nazwa szkoły Miejscowość
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Warszawa
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie Piastów