Nazwa szkoły Miejscowość
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie Lublin
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Skalmierzyce
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Warszawa
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie Piastów
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu Kalisz
Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach Babice