Nazwa szkoły Miejscowość
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie Lubieszewo
Szkoła Podstawowa im. ks. Prałata Alfreda Osipowicza w Warcinie Warcino