Nazwa szkoły Miejscowość
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu Lubliniec