Nazwa szkoły Miejscowość
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie Lubiewo
Szkoła Podstawowa nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Toruń
Szkoła Podstawowa im. Mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach Sadki
Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy Bydgoszcz
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji w Bydgoszczy Bydgoszcz