Nazwa szkoły Miejscowość
Szkoła Podstawowa im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach Kozielice
Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie Szczecin
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Drawnie Drawno