Nazwa szkoły Miejscowość
Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach Babice
Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie Zelczyna
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Brodłach Brodła