Nazwa szkoły Miejscowość
Szkoła Podstawowa im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce Strachówka
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Warszawa
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Karniewie Karniewo
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie Piastów
Szkoła Podstawowa nr 185 im. Unicef w Warszawie Warszawa
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach Konary