Konferencja dyrektorów Klubu SUS - owocne spotkanie w doborowym gronie


Podczas spotkania dyrektorów klubu SUS w Wildze pracowaliśmy wokół czterech celów

  1. Koleżeńskie wsparcie – zastanawialiśmy się, jak pracować po strajkach, jak integrować rady pedagogiczne i podtrzymywać rozmowy o uczeniu się i nauczania.
  2. Rozwój szkoły – określiliśmy, gdzie w naszych szkołach przebiegają autentyczne nici współpracy nauczycieli nad uczeniem się i nauczaniem. W jakim kierunku chcemy iść w następnym roku szkolnym i wokół czego współpracę tę koncentrować.
  3. Korzystanie z programu klub SUS- dokonaliśmy ewaluacji współpracy z CEO w ramach klubu SUS i opracowaliśmy rekomendacje na następny rok.
  4. Wzajemne inspirowanie się – wyjechaliśmy z głowami pełnymi pomysłów, a także umawialiśmy się na wzajemne wizyty w szkołach i podpatrzenie ciekawych rozwiązań.

Inspiracji dostarczył nam też wykład Danusi Sterny „Samosterowny nauczyciel”, podczas którego gromadziliśmy pomysły na wzmocnienie naszych liderów, nauczycieli.

 

Podsumowując - naładowaliśmy baterie na następny rok pracy.

 

Aleksandra Mikulska