Konferencja liderów Klubu SUS


30 listopada i 1 grudnia liderki i liderzy szkół należących do Klubu SUS spotkali się na konferencji w Pałacu pod Kampinosem w Lesznie k. Warszawy. Klub Szkół Uczących Się to najbardziej zaawansowany program dla szkół, które ukończyły główną ścieżkę programu SUS i chcą na fundamencie oceniania kształtującego w podtrzymać i pogłębiać zmianę w szkole.
Wykład i dyskusję otwierającą spotkanie, pod tytułem "Samosterowność ucznia" prowadziła Danuta Sterna. W 10 punktach wskazała na elementy, poprzez które nauczyciel może kształtować świadomość, samodzielność i odpowiedzialność u uczniów. Wiele z nich jest znane i stosowane na co dzień w szkołach Klubu SUS, wiele takich, o których wiemy, że są ważne i dobrze byłoby, gdyby pojawiały się na naszych lekcjach częściej.
 

 

 

Każda ze szkół w Klubie SUS indywidualne wybrała wyzwanie, nad którym pracuje w ciągu roku korzystając ze wsparcia w ramach Klubu SUS. Zajęcia podczas konferencji dotyczyły w dużej części tematyki wyzwań wybranych przez szkoły. Liderzy i liderki podzielili się na grupy szkół z podobnym wyzwaniem. Warsztaty dotyczyły:

  • Zadania edukacyjnego
  • Dyskusji i uczenia się uczniów wzajemnie od siebie
  • Samosterowności ucznia

Podczas warsztatów konferencji liderki i liderzy zastanawiali się z jednej strony: jakie wartości chcą realizować poprzez wyzwanie podjęte przez szkołę, a z drugiej, jak określić konkretne cele, możliwe do osiągnięcia w bieżącym roku szkolnym oraz planowali najbliższe działania. Mieli także okazję do doskonalenia się w roli lidera m.in. poprzez udział w planowaniu, symulacji i omówieniu fragmentu wojego najbliżego spotkania z nauczycielami dotyczącyego pracy nad wyzwaniem szkoły.

 

Klub SUS to także szkoły Laboratoria. Liderki i liderzy ze szkół laboratoryjnych wystąpili jako książki w żywej bibliotece i opowiadali o Praktykach Współpracy Nauczycieli rozwiniętych w swoich szkołach. Podczas osobnych zajęć planowali co zmienić w sposobie prowadzenia spotkań otwartych i konferencji upowszechniających, aby jeszcze lepiej spełniać rolę laboratorium doskonalenia uczenia się i nauczania.

 
Konferencja, jak zawsze wydarzenia Klubowe, była kopalnią inspiracji i okazją do czerpania nawzajem ze swoich doświadczeń. Wykład, warsztaty, a takze czas przed, po i pomiędzy nimi wypełnione były rozmowami o tym, co dzieje się w naszych szkołach i na naszych lekcjach, z czego jesteśmy zadowoleni, a co chcemy zmienić. Rozmowom sprzyjała przyjazna atmosfera i to, że zmagamy się często z podobnymi trudnościami - Klub SUS to bardzo ambitne wyzwanie!
 
Na koniec garść wypowiedzi uczestników i uczesteniczek z rundy kończącej spotkanie:
 
"Tak dobrze nam się współpracuje, że powinniśmy stworzyć szkołę z kadrą złożoną z liderów Klubu SUS"
"Spuściliśmy nieco powietrza z balonu - z mniejszym wyzwaniem łatwiej się pracuje"
"Wiem, że nie muszę robić wszystkiego - jeśli coś nie wychodzi, odkładam to. Korzystam z tego, co mi potrzebne - a zawsze coś takiego z konferencji Klubu SUS przywożę"
"Cieszę się, że nie tylko u nas coś nie wychodzi, nie tylko przede mną takie schody"
"Na pewno rozwiniemy wyzwanie i będziemy nowe osoby powoli i delikatnie zapraszać do wspólnej pracy"
"Przyjechaliśmy z jednym pomysłem na zmianę, a wyjeżdżamy z następnym"
 
 
relację spisała: Anna Dojer