Konferencja upowszechniająca praktykę obserwacji Wybranych Uczniów w Piastowie


Konferencja Upowszechniająca

Obserwacja Wybranych Uczniów

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica 

Piastów, 6 marca 2020

 

    W pierwszy piątek marca nauczyciele szkół Piastowskich oraz nauczyciele z szkół współpracujących w Klubie SUS uczestniczyli w Konferencji Upowszechniającej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie. "Jedyneczka" jest szkołą laboratoryjną w zakresie praktyki edukacyjnej Obserwacja Wybranych Uczniów (OWU) i spotkanie miało na celu przedstawienie tej praktyki - obecnym na nim gościom. 

 

    Konferencja miała formę warsztatów, w czasie których uczestniczki poznały zasady pracy w ramach OWU ze szczególnym uwzględnieniem procedury planowania działań dla wybranych uczniów w kontekście ich wpływu na całą klasę. Miały też okazję sprawdzenia się w stosowaniu języka faktów, na którym opiera się praca w ramach OWU, przez diagnozę, planowanie i monitorowanie działań oraz podsumowanie i opracowanie wniosków. 

 

    Część warsztatowa została uzupełniona praktyką i nauczyciele w trzech grupach uczestniczyli w lekcjach prowadzonych przez liderki Zespołu OWU: edukacja matematyczna (p.Iwona Krysińska), edukacja polonistyczna (p. Anna Brzezińska) i język polski (p. Anna Kowalczyk). Obserwacje zajęć były prowadzone pod kontem stosowania strategii dobrego uczenia się i nauczania (cele, kryteria sukcesu, informacja zwrotna, współpraca uczniów) i tego, jak działania nauczyciela wpływają na jakość pracy uczniów na poszczególnych etapach lekcji. Obserwacje zostały omówione w kontekście dobrych praktyk, które goście mogą wykorzystać w swojej pracy z uczniami.

 

    Całość spotkania została podsumowana przez prowadzącą Konferencję p. Dyrektor Urszulę Skrzypczak. Dziękując za udział p.Dyrektor równocześnie zaprosiła wszystkich na kolejne spotkanie 24 kwietnia, na którym "Jedyneczka" zaprezentuje proces pracy nad jakością działań od podstaw oceniania kształtującego do "Myślącej klasy", która to praktyka weszła do szkoły od września, jako kolejny etap pracy z uczniami.

 

    Bardzo dziękuję p. Dyrektor oraz Liderkom i Nauczycielom SP1 w Piastowie za kolejne doświadczenie edukacyjne, w którym uczestniczyłam. Możliwość wspólnej pracy jest dla mnie nieustającym polem do rozwoju. Dzięki Wam jestem lepszym nauczycielem :)

 

Aleksandra Cupok-Kokoszka - asystentka Szkoły w Klubie Sus