Konferencja upowszechniająca praktykę obserwacji Wybranych Uczniów w Piastowie


 

Harmonogram Konferencji Upowszechniającej

Obserwacja Wybranych Uczniów

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica

Piastów, 6 marca 2020

 

PIĄTEK, 6 marca 2019 r.
8.30-9.00 Rejestracja uczestników konferencji A.Brzezińska, I.Krysińska
9.00-9.10 Rozpoczęcie konferencji. Powitanie Dyrektor Urszula Skrzypczak
9.10-10.15 Przedstawienie praktyki - Obserwacja Wybranych Uczniów  Warsztaty: 1. Język faktów w diagnozie  praktyki OWU 2. Działania zaplanowane dla wybranych uczniów, z uwzględnieniem ich wpływu na całą klasę I.Krysińska (15 min), A.Kowalczyk (30 min), A.Brzezińska(20 min)
10.15-10.25 Przedstawienie sposobu wprowadzenia praktyki OWU w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie - przykład praktycznego rozwiązania I.Krysińska
10.25-10.45 Przerwa kawowa
10.45-11.30 Udział w lekcjach otwartych: edukacja wczesnoszkolna, język polski Anna Kowalczyk - język polski, Anna Brzezińska - edukacja wczesnoszkolna, Iwona Krysińska - edukacja wczesnoszkolna
11.50-12.10 Omówienie warsztatów i lekcji w grupach obserwatorów      i osób prowadzących zajęcia A.Kowalczyk, A.Brzezińska, I.Krysińska
ok. 12.15 Podsumowanie konferencji; czas na pytania uczestników Dyrektor Urszula Skrzypczak
ok. 12.30 Zakończenie konferencji

     

  Zgłoszenia udziału i pytania prosimy przesyłać na adres: anna.dojer@ceo.org.pl.

 

 * * *

   

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie od wielu lat wdraża ocenianie kształtujące, doskonali techniki uczenia się i nauczania w Klubie Szkół Uczących Się, organizuje konferencje dla nauczycieli. 

W 2019 roku otrzymała Tytuł LIDERA SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ, który jest uhonorowaniem wieloletniego zaangażowania i rozwoju szkoły w programie Szkoła Ucząca Się. Stanowi potwierdzenie, że dyrektor i nauczyciele w swojej pracy z uczniami koncentrują się na poprawie jakości nauczania poprzez wdrażanie strategii oceniania kształtującego oraz praktyki Obserwacji Wybranych Uczniów a także dzielą się z innymi szkołami osiągnięciami w dobrym nauczaniu i profeksjonalnej współpracy nauczycieli w jego doskonaleniu.