Na kłopoty - Praktyki Współpracy Nauczycieli w Klubie SUS


3 i 4 listopada liderzy szkół laboratoryjnych oraz liderzy szkół zrzeszonych w Klubie Szkół Uczących Się spotkali się na dwudniowej, ogólnopolskiej konferencji poświęcając swój czas na wzmacnianie roli lidera w kreowaniu działań nauczycieli rozwijających uczenie się uczniów i własne nauczanie.
 

Konferencję rozpoczął wykładem Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej  - dr Jacek Strzemieczny, w którym podkreślił znaczenie budowania pozytywnych relacji w szkole: wśród uczniów i nauczycieli dla efektywnego procesu uczenia. Przedstawił także merytoryczne koncepcje programu SUS oraz zadania asystentów szkół dotyczące udzielania szkołom zewnętrznego wsparcia w doskonaleniu.

Część warsztatową konferencji liderzy rozpoczęli niezwykle energetycznie zastanawiając się nad dokończeniem zdania: „Lider jest jak …” Oto kilka z nich:

 

      „Lider jest jak… serce, ponieważ żyje dla siebie i innych”

      „Lider jest jak… żeglarz, ponieważ wypływa na głębię”

      „Lider jest jak… ogień, ponieważ zapala do działania”

      „Lider jest jak… SUPERMAN - działa z ukrycia”Zainspirowani tymi określeniami uczestnicy podjęli rozmowy w parach i małych grupach na tematy podsuwane przez trenerki i skłaniające do głębokich refleksji. Była więc rozmowa o obawach związanych z pracą liderską oraz nadziejach, jakie liderzy pokładają w spotkaniu, a także o tym, co jest rozwojowego w byciu liderem i jakie wyzwania przed nim stoją.

Następnie liderzy rozpoczęli zmagania z „procedurą kłopotu” poszukując umiejętności kluczowej, z którą uczniowie mają najwięcej trudności. Planowali działania, ich monitorowanie, określali również własne zasoby, jakimi dysponują, aby rozwinąć umiejętności uczniów i wzmocnić umiejętności dydaktyczne nauczycieli. Wśród zasobów pojawiło się wiele propozycji wykorzystania wdrożonych już w szkole praktyk współpracy nauczycieli – Obserwacji Wybranych Uczniów (OWU), Analizy Prac Uczniowskich (APU), OK-Obserwacji (OKO) czy Spaceru Edukacyjnego. Liderzy – będąc przekonani, że praktyki są świetnymi narzędziami w rękach nauczycieli do realizowania procesu zmiany wiedzą również, że ułatwiają one analizę i refleksję nad uczeniem się i nauczaniem.

Kolejnym etapem warsztatów było planowanie zmiany z wykorzystaniem poznanej "procedury kłopotu" i współpraca pomiędzy zespołami z poszczególnych szkół poprzez udzielanie koleżeńskiej informacji zwrotnej, co z kolei pozwoliło na inspirującą wymianę doświadczeń i modyfikację opracowanych planów. Tak przygotowane plany zostały przedstawione asystentom szkół, którzy dołączyli do liderów. Dalsza, wspólna praca polegała na ustaleniu, w jakich obszarach i jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje szkoła, kiedy będą odbywać się spotkania z asystentem oraz jak nauczyciele będą pracować między wizytami asystenta.

Na zakończenie liderki i liderzy tak podsumowywali swój udział w konferencji:

Procedura kłopotu może zmobilizować większą liczbę nauczycieli.

Poznałam zasoby innych szkół oraz ludzi, z którymi miło spędziłam czas; widzę, że moja praca ma jakiś sens.

Uświadomienie sobie, że sama jestem zasobem, poczucie wsparcia.

Przeświadczenie, że nie jestem sam w zleconym działaniu „procedura kłopotu”.

Potwierdzenie, że nasz tok rozumowania oraz nasze pomysły na dalszą realizację OWU mają sens.Rozstając się z gotowością do realizacji planów wypracowanych podczas warsztatów, uczestnikom zaprzątała głowy myśl wyrażana z troską: Czy osiągniemy sukces? Czy będzie co świętować? Dowiemy się  tego wszyscy na wiosnę, kiedy to zespoły szkolne liderów Klubu SUS i szkół laboratoryjnych spotkają się na kolejnej konferencji, aby przedstawić swoje dokonania. Powodzenia!

 

tekst: Elżbieta Elmrych