O tym, co najważniejsze w pracy nauczyciela


-> Zapraszamy takze do zajrzenia do relacji z drugiej odsłony konferencji, która odbylą się tydzień później w Poznaniu.

 

Na konferencji 24 i 25 września w Warszawie spotkało się 26 nauczycielek - liderek szkół klubowych z całej Polski. W opinii uczestniczek oraz prowadzących był to bardzo dobre i cenne spotkanie. W tej relacji oddajemy głos samym uczestnikom, cytując obszernie ich wypowiedzi.

 

Konferencja Liderów Klubu SUS byla chwilą na refleksję, chwilą zatrzymania się w gonitwie. Jak zawsze w tym wyjątkowym gronie najważniejsze, to dzielenie się doświadczeniem, czemu sprzyjał entuzjazm zespołu, ciekawe pomysły, otwarte mówienie o problemach; przyjazne, budujące komentarze i wskazówki.

 

Warsztat inspirowany wystąpieniem Brene Brown na temat odwagi i jej czterech filarów: zaufania, wrażliwości, umiejętności podnoszenia się po porażkach oraz otwartego mówienia o wartościach wywołał wśród uczestników głębokie refleksje i czasem też silne emocje, pozwolił dotknąć tego, co najważniejsze w pracy nauczyciela:

 • Uświadomiłam sobie, że słowa mają moc (czyli muszę uważać co mówię, mówiąc do ucznia). To, co robimy, ma sens.
 • Skupiłam się na wartościach. Zrozumiałam, co w mojej pracy jest najważniejsze.
 • Najbardziej wartościowa była dla mnie rozmowa o wartościach. Myślę, że współczesnej szkole bardzo brakuje rozmowy o tym, co buduje szkołę i jakie główne wartości przyświecają nauczycielom i uczniom.
 • Bardzo ważnym zagadnieniem podczas warsztatów było przypominanie, że uczenie się jest wartością. Równie istotna jest odwaga w nas – nauczycielach – by świadomie kształtować uczniów na przyszłych mądrych, samosterownych ludzi.
 • Warto zwrócić uwagę na wartości i mówić o nich częściej, bo są podstawą w życiu – nie zapominać w codziennym, szybkim życiu.
 • Przekonałam się, ze emocje, wrażliwość to coś, co pomaga w odważnej nauce i jest wartością dla moich uczniów. I że dzięki tym wartościom mogę być dobrym liderem dla swojej szkoły.

 

Równie ważny i frapujący byl warsztat na temat tego, czym jest wartościowe uczenie się i jak możemy je urzeczywistniać.

 • Uczenie się ma pomóc w „odnalezieniu się w przyszłości”. Uczniowie mają być „elastyczni” i gotowi na zmiany. I tego ma ich nauczyć szkoła.
 • Najbardziej przemówiła do mnie refleksja, że przyszłość będzie należeć do tych, którzy będą zdolni do adaptacji i będą potrafili zastosować zdobytą wiedzę w nowych dla siebie sytuacjach. Stąd tak ważne jest, aby uczyć uczniów głębokiego uczenia się, a przede wszystkim samodzielnego.
 • Wartościowe warsztaty dotyczące głębokiego uczenia się uczniów dały do myślenia jak pracować i jak przekazać wiedze, aby była ona przydatna i skuteczna. Bardzo interesująca wiązka dotycząca zarządzania sobą.
 • Wyznaczyłam sobie cel do pracy z uczniami na przedmiocie, którego uczę – wzbogacić proces edukacyjny o elementy, które pozwolą uczniom rozumieć sens i celowość ich uczenia się.

 

Niezastąpionym wymiarem spotkań takich jak to jest budowanie wspólnoty, zawiązywanie kontaktów, wzajemna motywacja i wsparcie w działaniach:

 • Po raz kolejny uświadomiłam sobie, że nie jestem sama w swoim działaniu.
 • Spotkanie z fantastycznymi nauczycielkami, mnóstwo refleksji, przemyśleń. Świetny film Brene Brown – dużo do przemyślenia!
 • Liderzy Klubu SUS są bardzo kompetentni i bardzo pomagają w nauczycielskich i szkolnych wyzwaniach. Dziękuję.
 • Cenna wymiana doświadczeń. Przebudzenie! Motywacja do pracy i współpracy!
 • Dziękuję za twórcze spostrzeżenia, nowe znajomości – relacje, które należy pielęgnować. Za odwagę, która została zasiana.
 • Uświadomiłam sobie po raz kolejny, że to co robię ma sens.

 

Cieszymy się, że było możliwe spotkanie w gronie liderek Klubu SUS i wierzymy, że pomoże ono sprostać wyzwaniom, które nas czekają w tym roku szkolnym.

 • Po konferencji wracam z głową pełną pomysłów na zmiany konieczne w naszej szkole.
 • Dzięki udziałowi w konferencji podjęłam refleksję nad zasobami szkoły i jej potrzebami. Widzę potrzebę wprowadzenia zmian (w sobie, w uczeniu swoim i uczeniu się uczniów, w funkcjonowaniu szkoły). Chcę zredagować cel za pomocą którego nastąpi/ą zmiana/y.
 • Uczenie się/nauczanie jest wartością samą w sobie. To przekonanie wyzwala w nas odwagę, która jest potrzebna do wprowadzania zmian oraz realizacji celów.​

 

A już 1-2 października​ 2020 druga grupa liderów szkół klubowych spotka się w Poznaniu.

 

Konferencję prowadziły: Małgorzata Ostrowska i Mirosława Rokicka

Relację przygotowała: Anna Dojer