PAPA - relacja z letniego spotkania dyrektorów szkół


PAPA dzień I

Pierwszy dzień PAPA miał  na celu domknięcie bieżącego roku szkolnego. Dyrektorzy i dyrektorki  mieli więc okazję do rozmów na tematy z tym związane. Drugim celem było przygotowanie się do wyzwań związanych z nowym rokiem szkolnym. Uczestnicy i uczestniczki zastanawiali się, kto w mijającym roku szkolnym był ich sojusznikiem i jak go wspierać. Dzielili się też doświadczeniami i sposobami na planowanie pracy wraz z Radą Pedagogiczną oraz na niedopuszczenie do izolacji dyrektora.

Dużo dyskutowano o sposobach włączenia w radę nowych nauczycieli, co będzie wyzwaniem w większości szkół. Ten temat zdominował też wieczorne dyskusje w kręgach słuchaczy.

 

PAPA dzień II

W drugim dniu spotkania dyrektorów warsztaty dla nich poprowadzili Bill Stroud oraz Jan Potworowski. Wskazali 4 obszary kultury organizacyjnej szkoły, które wg różnych badań istotnie wpływają na uczenie się uczniów. Te obszary to: doskonalenie zawodowe nauczycieli, nowy mentoring nauczycielski, praktyki współpracy oraz współodpowiedzialność za rezultaty. Dyrektorzy mieli szansę w mniejszych grupach opowiedzieć, w jaki sposób ich szkoły realizują działania w każdym z tych obszarów. Wymiana doświadczeń okazała się bardzo cenna. Każdy dyrektor zainspirowany słowami Billa oraz opowieściami innych dyrektorów zaplanował jeden obszar do pracy w kolejnym roku szkolnym. W sytuacji tworzenia nowych ośmioklasowych szkół i łączenia szkół najważniejsze w opinii dyrektorów dla nowych rad pedagogicznych okazały się działania w obszarze współpracy nauczycieli nad strategiami nauczania oraz wypracowanie sposobów opieki nad nowymi nauczycielami.

Podczas kolejnych warsztatów dyrektorzy zastanawiali się czym w ich szkołach są zeszyty uczniów i w jaki sposób po ich zapiskach można poznać ślad uczenia się. Refleksja dyrektorów nie była zbyt optymistyczna, ponieważ w zeszytach odnajdywali notatki z lekcji, wklejki, numery zadań i ich rozwiązania. Bardzo mało było dowodów na samodzielną prace uczniów lub na dialog między nauczycielem a uczniem. Zeszyt w ręku dyrektora był także tematem wieczornego spotkania w kręgach pomocnych słuchaczy.

Drugiego dnia dyrektorzy mogli wysłuchać także wykładu Jacka Strzemiecznego dotyczącego partnerstwa w szkołach oraz systemowego wsparcia szkół. Większość obecnych na spotkaniu dyrektorów współpracuje już z asystentami szkół i mogli się oni podzielić tym doświadczeniem. W pamięci wielu osób zostały optymistyczne założenia uczenia się: każdy człowiek chce od samego początku wiedzieć i rozumieć jak najwięcej oraz to, że  każde dziecko idzie do kl. I z nadzieją, że szkoła pomoże mu nauczyć się tego, czego potrzebuje dzisiaj lub będzie w życiu potrzebowało. Te wątki dominowały podczas rozmów kuluarowych.

 

PAPA dzień III

Trzeci dzień PAPA rozpoczął się warsztatem Jana Potworowskiego dotyczącym pracy nad wartościami, wizją i misją szkoły. Dyrektorzy uświadomili sobie, że w nowym roku szkolnym wszystkie szkoły w związku z reformą  będą już innymi placówkami, a co za tym idzie trzeba będzie określić dokąd zmierzają i jak chcą swoje cele osiągnąć.  Podkreślono fakt, że o ile wartości mogą być wspólne dla siedmio- i piętnastolatków, to wizja i misja powinny być zróżnicowane w zależności od wieku uczniów.

Uczestnicy uznali też, że wspólna praca nad wartościami, wizją i misją szkoły to dobry pierwszy krok w kierunku integracji nowej Rady Pedagogicznej.

Kolejny warsztat opracowany przez zespół dyrektorów konsultantów SPLO dotyczył współpracy dyrektora z nauczycielem potrzebującym wsparcia w procesie uczenia się uczniów. Uczestnicy stwierdzili, że model Rozmów Otwartych na Uczenie się opracowany prze Vivienn Robinson to narzędzie do rozwiązywania konkretnych problemów, nie zaś do omawiania całych lekcji.