Przyjedźcie do Piastowa i zobaczcie, jak OWU poprawia nauczanie


Umiejętna Obserwacja Wybranych Uczniów pozwala dostrzec potrzeby i podejmować działania dotyczące konkretnych uczniów, które przełożą się również zmianę w uczeniu całej klasy. Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie wdrożyli i rozwijają tę praktykę pełniąc rolę Laboratorium w programie Szkoła Ucząca Się. Zapraszamy do Piastowa na konferencję OWU 1 marca.

 

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie: 22 723 79 96 lub mailowo: sp1piast@sp1piast.pl

 

Harmonogram Konferencji Upowszechniającej "Obserwacja Wybranych Uczniów"

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Brandta 22,  05-820 Piastów, www.sp1piastow.pl 

Piastów, 1 marca 2019

PIĄTEK, 1 marca 2019 r.

9.30-10.00

Rejestracja uczestników konferencji

10.00-10.10

Rozpoczęcie konferencji. Powitanie gości

10.10-11.20

Przedstawienie praktyki - Obserwacja Wybranych Uczniów (OWU)

Warsztaty:

1. Język faktów w diagnozie  praktyki OWU

2. Działania zaplanowane dla wybranych uczniów, z uwzględnieniem ich wpływu na całą klasę

 

11.25-11.40

Przedstawienie sposobu wprowadzania praktyki OWU

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie

11.50-12.35

 

Udział w lekcjach otwartych: j.angielski, wf – zajęcia do wyboru

12.35-12.55

Przerwa obiadowa

12.55-13.30

Omówienie warsztatów i lekcji w grupach obserwatorów i osób prowadzących zajęcia

   ok. 13.30

Podsumowanie  konferencji; czas na pytania uczestników

 

     ok. 14.00

 

Zakończenie konferencji

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie od wielu lat wdraża ocenianie kształtujące, doskonali techniki uczenia się i nauczania w Klubie Szkół Uczących Się, organizuje konferencje dla nauczycieli. Pełni rolę Laboratorium w Programie SUS.

Dwukrotnie otrzymała tytuły Szkoły Uczącej się za lata 2015-2017.

Tytuły te są uhonorowaniem wieloletniego zaangażowania i rozwoju szkoły w programie Szkoła Ucząca Się. Stanowią potwierdzenie, że dyrektor i nauczyciele w swojej pracy z uczniami koncentrują się na poprawie jakości nauczania poprzez wdrażanie strategii oceniania kształtującego oraz praktyki Obserwacji Wybranych Uczniów