Relacja z PAPA 2018


W minionym tygodniu prawie trzydziestoosobowa grupa dyrektorek i dyrektorów szkół związanych z programem Szkoła Ucząca się spędziła 3 dni na PolskoAmerykańskiej Akademii Dyrektorów w Ośrodku Szkoleniowym CEO w Wildze. Było to ważne wydarzenie, rozpoczynające działania w Klubie SUS, a leśne otoczenie sprzyjało wspólnej pracy i działaniom, które wzmacniały dyrektorów w ich przywództwie edukacyjnym. Spotkanie otworzył dr Jacek Strzemieczny, który omówił w swoim wystąpieniu cele spotkania, podkreślił wagę partnerstwa oraz zarysował formy współpracy i wsparcia dla dyrektorów szkół w Klubie SUS.

 

 

Formuła PAPA sprawdziła się i tym razem. Dyrektorzy uczestniczyli w wykładach i warsztatach połączonych z wymianą doświadczeń, prowadzili rozmowy w grupach, które przenosiły się także poza salę warsztatową, tworzyli świetną atmosferę współpracy. Wszystko to krok po kroku przybliżało ich do określenia wyzwania związanego z uczeniem się uczniów, nad którym będą pracować w szkole w bieżącym roku.

Danuta Sterna przedstawiła w swoim wykładzie siedem warunków istnienia samosterowności uczniów w uczeniu się i wyjaśniła związek oceniania kształtującego, w szczególności V strategii OK, ze zwiększaniem samosterowności. Wyystąpienie spotkało się z zainteresowaniem dyrektorów, a część z nich uznała ten kierunek pracy za wyzwanie warte podjęcia w ich szkole.

Na PAPie byli w tym roku, współpracujący z CEO od wielu lat, prof. Jan Potworowski z Wielkiej Brytanii i William Stroud z Teachers Collage Columbia University. Dyrektorzy uczestniczyli w poruszającym warsztacie Jana Potworowskiego na temat budowania na wartościach i kształtowania młodego pokolenia. Szczególne miejsce w warsztacie poświęcił on patriotyzmowi i jego wielorakiemu rozumieniu a uczestników pozostawił z pytaniem: Jak dziś uczyć patriotyzmu?

William Stroud kontynuował wątek wartości w szkole i pełnej edukacji ucznia: intelektualnej, społecznej, duchowej, moralnej i fizycznej. Podzielił się z dyrektorami swoimi doświadczeniami z tworzenia i prowadzenia wielokulturowej szkoły i przedstawił na tym tle warunki dobrego uczenia się określone w toku badań. Zwrócił uwagę dyrektorów na to, że o doskonaleniu pracy szkoły poza skupieniem się na jakości nauczania decyduje jakość przywództwa, w tym: wyznaczanie kierunku, zarządzanie nauczaniem, stymulowanie rozwoju nauczycieli, organizowanie miejsca wspólnej pracy nauczycieli. Jeśli tego brakuje, to nie ma szans na poprawienie uczenia się i nauczania.


Uczestnicy PAPA połączyli się w kilkuosobowe grupy, tzw. gniazda pomocnych dyrektorów, których celem jest szeroka wymiana doświadczeń zawodowych i otrzymywanie wsparcia. Poznali coaching grupowy i wykorzystując narzędzie coachingowe mieli okazję udzielić pomocy innym dyrektorom w nierozwiązanej sprawie lub istniejącej trudności.

Wspólna praca dyrektorów, gości PAPA i doświadczonych trenerów-dyrektorów szkół zaowocowała też zaplanowaniem inicjatyw w zakresie nauczania możliwych do podjęcia w konkretnych szkołach. Każdy z dyrektorów określił, co z oferty CEO chciałby wykorzystać do przeprowadzenia swojej inicjatywy. Wśród planowanych inicjatyw znalazły się m.in.:

 

 

  • uczenie się przez działanie,
  • efektywna praca w grupie i wzajemne uczenie się uczniów,
  • przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnej,
  • praca nad zadaniem edukacyjnym,
  • zwiększenie samosterowności ucznia,
  • systematyczne spotkania grup nauczycieli rozmawiających o nauczaniu i uczeniu się,
  • wykorzystywanie błędów w uczeniu się uczniów,
  • rozwijanie dyskusji w klasie,
  • zadawanie pytań przez uczniów.

 

Podczas PAPA dyrektorzy z kilku roczników Podyplomowego Studium Liderów Oświaty podsumowali wieloletnią współpracę z prof. Janem Potworowskim. Podczas miłego i wzruszającego wieczoru podziękowali mu za wielki udział w ich rozwoju osobistym i zawodowym.

Uczestnicy PAPA wyjechali z Wilgi wzmocnieni, z pomysłami, energią i wyrazili potrzebę wspólnej pracy podczas kolejnego spotkania.

Wszystkim dyrektorom Szkół Uczących Się życzymy pełnej satysfakcji z realizacji planowanych inicjatyw i czekamy na kolejne spotkanie z nimi podczas konferencji Klubu SUS.

 

 

 

 

tekst: Małgorzata Ostrowska - trenerka SUS, uczestniczka PAPA