Spotkanie z Rozwijaniem Lekcji w SP10 w Kaliszu


Konferencja Szkół Uczących Się

22 maja 2019 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie otwarte, którego celem było upowszechnienie realizowanej przez nauczycieli praktyki Rozwijania lekcji w ramach Laboratorium w Klubie Szkół Uczących Się. W bieżącym roku szkolnym praktyka wykorzystywana jest w doskonaleniu pracy z zadaniem edukacyjnym pod kątem rozwijania umiejętności kluczowych: dyskutowania,  argumentowania i wnioskowania.

 

Podczas spotkania zaproszeni goście oraz nauczyciele naszej szkoły wspólnie tworzyli scenariusze zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem przygotowanego wcześniej zadania edukacyjnego. Zespoły przedmiotowe nauczycieli uczących języka polskiego, matematyki, biologii, języka angielskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej stworzyły ciekawe propozycje lekcji, uwzględniające elementy oceniania kształtującego oraz wykorzystujące zasoby wiedzy i umiejętności uczniów.

 

W zajęciach warsztatowych udział wzięli przedstawiciele następujących placówek: Szkoły Podstawowej w Gostyczynie, Szkoły Podstawowej w Rychnowie, Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim, Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie, Zespołu Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich, Zespołu Szkół w Piotrowie, Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Benicach.

 

W spotkaniu uczestniczyła również pani Sabina Rybakowska – trenerka Centrum Edukacji Obywatelskiej, która pełni rolę asystenta naszej szkoły. Wśród gospodarzy spotkania była pani dyrektor Beata Prus, liderki realizowanej praktyki: Katarzyna Antczak i Ewa Fiechowska oraz inni nauczyciele naszej szkoły: Agnieszka Naskręcka, Mirosława Wojewoda, Wioletta Janiszewska, Justyna Gremblewska, Ewelina Majewska i Jarosław Majewski. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i było okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy.