Tytuł Szkoły Uczącej Się dla SP27 w Toruniu


26 listopada 2019 roku zapisał się nową piękną kartą w historii Szkoły Podstawowej nr 27 im.gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu – po raz drugi w ciągu ostatnich kilku lat szkoła uzyskała Tytuł Szkoły Uczącej Się. Tym samym szkoła dołączyła do grona szkół, które systematycznie i długofalowo pracują nad rozwojem swych kompetencji w zakresie nauczania i uczenia się. Zorganizowanie obecnej konferencji upowszechniającej zespołowe doskonalenie nauczania stanowiło podsumowanie dwuletniej pracy szkoły (2017-2019) w ramach Klubu SUS.

 

Do udziału w konferencji szkoła zaprosiła nauczycieli i dyrektorów szkół w regionie, które są zrzeszone w Klubie SUS bądź realizowały program Całościowy Rozwój Szkoły (poziom zaawansowany), a także szkoły pragnące skorzystać z doświadczeń innych nauczycieli: Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy, Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy, Szkoła Podstawowa w Lubiewie, Katolicka Szkoła w Olsztynie, Szkoła Podstawowa w Sadkach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmży, Szkoła Podstawowa w Brzozówce, Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu, Szkoła Podstawowa nr 17 w Toruniu, Szkoła Podstawowa nr 18 w Toruniu, Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu oraz Szkoła Podstawowa nr 33 w Toruniu.

Konferencję zaszczyciła swą obecnością pani Wicekurator  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – Maria Mazurkiewicz. Obecni byli także przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

Dyrektor szkoły pani Anna Czarnowska powitała serdecznie wszystkich uczestników, zapoznała ze specyfiką szkoły i przedstawiła drogę, jaką szkoła przeszła realizując stawiane przed sobą wyzwania, podkreślając zmiany jakie nastąpiły w nauczaniu i uczeniu się uczniów. Swoimi doświadczeniami w pracy nad rozwijaniem nauczania i uczenia się nauczyciele podzielili się z uczestnikami konferencji podczas warsztatów:

  • „Utrwalenie wiedzy z wykorzystaniem technik informatycznych” – Honorata Herman Meller i Aneta Zaustowicz.
  • „Samosterowność ucznia z wykorzystaniem OK zeszytu” – Beata Kowalska i Beata Wilmanowicz
  • „Techniki skutecznego zapamiętywania” – Lidia Bęben i Dorota Makowiecka

Po warsztatach zaproszeni goście mieli okazję do zwiedzania szkoły – oglądania filmów przedstawiających pracę nauczycieli i uczniów oraz wytworów ich pracy, rozmów z uczniami i nauczycielami, a przede wszystkim poznania swoistego klimatu szkoły. Kolejnym punktem był wykład absolwentki SP 27 w Toruniu, pani Ewy Wilmanowicz będącej mówcą, trenerem, doradcą, wykładowcą akademickim, na temat: „Ocenianie w kształtowaniu postaw przyszłości”.

 

Punktem finałowym konferencji było wręczenie szkole, na ręce pani Dyrektor i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, certyfikatu jakości uczenia się i nauczania potwierdzającego przyznanie Tytułu Szkoły Uczącej Się oraz odczytanie uzasadnienia i listu gratulacyjnego Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Żegnając serdecznie uczestników  pani Dyrektor zapowiedziała dalszą pracę nad rozwijaniem kompetencji przyszłości w duchu oceniania kształtującego.

 

Gratulujemy!

 

Elżbieta Elmrych – asystentka szkoły w Klubie SUS