02 Marca 2020


Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy wszystkich dyrektorów z Klubu SUS zainteresowanych TIKiem na lekcjach i w zarządzaniu szkołą.

12 Lutego 2020


Zapraszamy na spotkanie Dyrektorów szkół Klubu SUS skupione wokół wyzwań, które podejmują szkoły.

12 Lutego 2020


Efektywna współpraca z rodzicami jako wyzwanie dla dyrektora szkoły. Zapraszamy dyrektorów szkół z Klubu SUS na spotkanie do Szkoły Podstawowej w Czaczu.

Strony