O Klubie SUS


Centrum Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach programu Szkoła ucząca się utworzyło Klub SUS - ogólnopolską sieć szkół, które wspólnie stawiają sobie pytanie, co to znaczy „dobra szkoła” i „dobre nauczanie” i wspierają się wzajemnie w podnoszeniu jakości swojej pracy.

 

Klub SUS jest propozycją dla szkół, które ukończyły główną ścieżkę programu SUS (obecnie Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy oraz zaawansowany) i chcą na fundamencie oceniania kształtującego w podtrzymać i pogłębiać zmianę w szkole.

 

W modelu wsparcia proponowanym w Klubie SUS stawiamy od zawsze na współpracę w małych zespołach nauczycielskich w ramach szkoły oraz wymianę pomiędzy szkołami - uczestnikami Klubu; na wspólną refleksję nad stosowaną praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną oraz otwartą dyskusję nad napotkanymi problemami.

 

Od 2014 roku szkoły Klubowe poznają i wprowadzają do swojej pracy Praktyki Współpracy Nauczycieli, wypróbowane i rozwinięte wcześniej w szkołach – Laboratoriach we współpracy z Teachers College Columbia University w Nowym Jorku. Praktyki Współpracy Nauczycieli pozwalają na głęboki wgląd w proces uczenia się uczniów i umożliwiają celne modyfikacje metod nauczania.