O Klubie SUS


Centrum Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach programu Szkoła ucząca się utworzyło Klub SUS - ogólnopolską sieć szkół, które wspólnie szukają odpowiedzi pytanie, co to znaczy „dobra szkoła” i „dobre nauczanie” i wspierają się wzajemnie w podnoszeniu jakości swojej pracy.

 

Klub SUS jest propozycją dla szkół, które ukończyły główną ścieżkę programu SUS (obecnie Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy oraz zaawansowany) i chcą na fundamencie oceniania kształtującego podtrzymać i pogłębiać zmianę w szkole.

 

Klub SUS to:

  • współpraca dyrektorek i dyrektorów szkół, którzy dzielą się doświadczeniem i pomysłami oraz uzyskują wzajemne wsparcie w realizacji stawianych sobie wyzwań;
  • współpraca nauczycieli w szkole w małych zespołach oraz wsparcie dla szkolnych liderek i liderów poprzez udział w konferencjach i szkoleniach regionalnych.
  • pomoc asystentki lub asystenta, który poznaje szkołę i na tej podstawie proponuje odpowiedni rodzaj wsparcia; 
  • szeroka wymiana doświadczeń i inspiracji pomiędzy szkołami - uczestnikami Klubu SUS, wspólna refleksja nad stosowaną praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną oraz otwarta dyskusja nad napotykanymi problemami.

 

Od 2014 roku szkoły Klubowe poznają i wprowadzają do swojej pracy Praktyki Współpracy Nauczycieli, wypróbowane i rozwinięte wcześniej w szkołach – Laboratoriach we współpracy z Teachers College Columbia University w Nowym Jorku. Praktyki Współpracy Nauczycieli pozwalają na głęboki wgląd w proces uczenia się uczniów i umożliwiają celne modyfikacje metod nauczania.