O Klubie SUS


Klub Szkół Uczących Się to wsparcie oferowane szkołom zaangażowanym w program Szkoła Ucząca Się. Zrzesza szkoły zainteresowane ciągłym doskonaleniem procesu nauczania i uczenia się poprzez wprowadzanie Praktyk Współpracy Nauczycieli.

 

Dzięki uczestnictwu w Klubie dyrektorzy szkół mogą zapoznać się z najnowszymi trendami w dziedzinie edukacji, nauczyciele doskonalić swój warsztat pracy, a wszyscy korzystać nawzajem ze swojej wiedzy i umiejętności.

Udział w Klubie jest odnawiany na początku każdego nowego roku szkolnego.

 

Szkołom uczestniczącym w Klubie SUS oferujemy:

  • Wsparcie w postaci indywidualnej pracy asystenta szkoły z  grupą nauczycieli nad doskonaleniem procesu nauczania z wykorzystaniem Praktyk. Współpraca obejmuje co najmniej 3 spotkania w szkole w ciągu roku szkolnego.
  • Udział   dyrektora szkoły w otwierającej Konferencji Dyrektorów Klubu SUS przygotowującej do wspierania wspólnej pracy nauczycieli nad jakością nauczania. Konferencja jest także okazją do corocznego spotkania i wymiany doświadczeń w gronie dyrektorów szkół.
  • Udział dwóch nauczycieli liderów w cyklu trzech dwudniowych warsztatów, na których poznają efektywne sposoby wspólnej analizy i refleksji nad uczeniem się uczniów podczas lekcji i nauczą się wykorzystywania wybranych Praktyk Współpracy Nauczycieli do tworzenia wartościowych zadań edukacyjnych.
  • Udział   dyrektora szkoły w konferencji poświęconej podsumowaniu doświadczeń i efektów wdrożenia zespołowych działań nauczycieli.
  • Możliwość współpracy z innymi szkołami zrzeszonymi w Klubie SUS, które chcą udoskonalić pracę nad tymi samymi umiejętnościami uczniów lub wykorzystują tę samą Praktykę Współpracy Nauczycieli.
  • 20% zniżki na Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych (informacje dotyczące warsztatów na stronie: www.ceo.org.pl/warsztaty). 

Dyrektorzy i nauczyciele szkół zrzeszonych w Klubie SUS korzystają z pierwszeństwa w zgłoszeniach na konferencje i główne wydarzenia organizowane w ramach programu SUS.

 

Udział w Klubie SUS otwiera drogę do uzyskania Tytułu Szkoły Uczącej Się, który szkoła otrzyma po włączeniu praktyki współpracy nauczycieli i doskonalenia zadań edukacyjnych na stałe w bieżące funkcjonowanie szkoły i organizacji regionalnej konferencji upowszechniającej.

 

Kto może należeć do Klubu?

Do Klubu SUS zapraszamy szkoły, które uczestniczyły w nim w poprzednim roku szkolnym oraz szkoły, które ukończyły program Całościowy Rozwój Szkoły poziom zaawansowany (inaczej RUN).

 

Ile kosztuje członkostwo w Klubie SUS?

Roczny koszt udziału w Klubie SUS zależy od wielkości szkoły oraz miejscowości i jest przedstawiony w poniższej tabelce.

 

 

Miejscowości poniżej 20 tyś. mieszkańców

Miejscowości powyżej 20 tyś. mieszkańców

Szkoła licząca do 150 uczniów

2500 zł

2700 zł

Szkoła licząca od 151 do 300 uczniów

2700 zł

2850 zł

Szkoła licząca powyżej 300 uczniów

2900 zł

3000 zł

 

Opłata obejmuje wszystkie elementy oferty Klubu SUS (m.in. wizyty asystenta szkoły, konferencje dla dyrektorów i warsztaty dla nauczycieli – liderów)

Wpłatę jednorazową należy wykonać do 31 października 2017 r. a w przypadku płatności w ratach: I rata do 31 października 2017 r. , II rata do 31 stycznia 2018 r.

 

Więcej informacji:

Anna Dojer, anna.dojer@ceo.org.pl, 22 622 00 89 wew. 211 (przepraszamy, ale wcześniej podawany nr telefonu 535.... już nie działa)