Oferta Klubu SUS w roku szkolnym 2018/2019


Do Klubu SUS szkoła zgłasza się na 2 lata.

W pierwszym roku uczestnictwa (rok szkolny 2018/2019) szkołom w Klubie SUS oferujemy: 

  • Udział w 3 dniowej Polsko-Amerykańskiej Akademii Dyrektorów (PAPA), 3-5 października 2018
  • Udział w spotkaniu partnerskim w grupy kilku dyrektorek/dyrektorów w jednej ze szkół klubowych, facylitowanym przez doświadczonego trenera/doświadczoną trenerkę SUS
  • Udział w 2-dniowej wiosennej Konferencji Dyrektorek i Dyrektorów Klubu SUS
  • Udział 2 liderów/liderek w 2-dniowej konferencji Klubu SUS
  • Udział 2 liderów/liderek w 1-dniowym Regionalnym Szkoleniu Liderów
  • Pomoc Asystenta/Asystentki Szkoły: 2 wizyty w szkole oraz wsparcie zdalne *
  • Możliwość udziału w spotkaniach otwartych w Szkołach Laboratoriach doskonalenia nauczania
  • 20% zniżki na Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych (dotyczy szkoleń zamawianych po wykorzystaniu punktów - patrz niżej). 

 

W pierwszym roku uczestnictwa w Klubie SUS (rok szkolny 2018/2019) szkoła ma także do wykorzystania 50 pkt, które może przeznaczyć na formy wsparcia z poniższej listy:

 

 

1.

udział do 30 nauczycieli w wybranym warsztacie SUS dotyczącym oceniania kształtującego - warsztat prowadzony w szkole (oferta WSUS)

20 pkt

2.

udział do 30 nauczycieli w wybranym warsztacie SUS - warsztat prowadzony w szkole  (oferta WSUS)

30 pkt

3.

udział 1 nauczyciela w kursach dotyczących OK w Nauczycielskiej Akademii Internetowej (NAI)

5 pkt

4.

udział 1 nauczyciela w wybranym kursie Nauczycielskiej Akademii Internetowej

10 pkt

5.

udział 1 nauczyciela w kursie OK zeszyt

5 pkt

6.

dodatkowa wizyta asystenta w szkole

10 pkt

7.

udział do 30 nauczycieli w warsztacie o tematyce kultura i media - warsztat prowadzony w szkole

30 pkt

8.

udział do 30 nauczycieli i uczniów w warsztatach z zakresu kształtowania aktywności społecznej - warsztat prowadzony w szkole

30 pkt

9.

udział do 30 nauczycieli w warsztacie dotyczącym edukacji globalnej lub ekologicznej  - warsztat prowadzony w szkole

30 pkt

10.

pomoc w budowaniu samorządności szkolnej przez specjalistę, który przeprowadzi zajęcia z uczniami i ich opiekunem na terenie szkoły

30 pkt

 

* dyrektor może zrezygnować z pomocy asystenta na rzecz innej formy wsparcia z puli do wyboru o wartości 20 pkt.