Do Klubu SUS szkoła zgłasza się na 2 lata.

W pierwszym roku uczestnictwa (rok szkolny 2018/2019) szkołom w Klubie SUS oferujemy:

Udział w 3 dniowej Polsko-Amerykańskiej Akademii Dyrektorów (PAPA), 3-5 października 2018
Udział w spotkaniu partnerskim w grupy kilku dyrektorek/dyrektorów w jednej ze szkół klubowych, facylitowanym przez doświadczonego trenera/doświadczoną trenerkę SUS
Udział w 2-dniowej wiosennej Konferencji Dyrektorek i Dyrektorów Klubu SUS
Udział 2 liderów/liderek w 2-dniowej konferencji Klubu SUS
Udział 2 liderów/liderek w 1-dniowym Regionalnym Szkoleniu Liderów
Pomoc Asystenta/Asystentki Szkoły: 2 wizyty w szkole oraz wsparcie zdalne *
Możliwość udziału w spotkaniach otwartych w Szkołach Laboratoriach doskonalenia nauczania
20% zniżki na Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych (dotyczy szkoleń zamawianych po wykorzystaniu punktów - patrz niżej).

W pierwszym roku uczestnictwa w Klubie SUS (rok szkolny 2018/2019) szkoła ma także do wykorzystania 50 pkt, które może przeznaczyć na formy wsparcia z poniższej listy