Praktyki Współpracy Nauczycieli


Działanie Laboratoria i Klub SUS skupia szkoły, które rozwijają nauczanie i uczenie się uczniów dzięki Praktykom Współpracy Nauczycieli (PPN). Praktyki Współracy Nauczycieli są najlepszymi formami doskonalenia pracy szkoły, stosowanymi w wielu systemach edukacyjnych.

 

Nauczyciele wprowadzają zmiany w swoim warsztacie pracy tak, aby uczniowie mogli uczyć się skuteczniej i osiągać lepsze wyniki. Jest to możliwe tylko dzięki współpracy nauczycieli, którzy wspólnie, w parach lub grupie, obserwują i analizują swoją pracę, planują zmianę i wspierają się w jej wdrażaniu.

Praktyki Współpracy Nauczycieli:

 • Analiza prac uczniów
 • Rozwijanie lekcji
 • Obserwacja wybranych uczniów
 • Spacer edukacyjny
 • Doskonaląca analiza nauczania
 • OK – Obserwacja

Opisy poszczególnych praktyk można znaleźć w zakładce obok.

 

Do działania Laboratoria Praktyki Edukacyjnej zostały zaproszone następujące szkoły:

 • Zespół Szkół w Kozielicach - Doskonaląca Analiza Nauczania
 • Szkoła Podstawowa w Lubieszewie - Obserwacja Wybranych Uczniów
 • Zespół Szkół w Strachówce - Analiza Prac Uczniów
 • Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim - OK-Obserwacja
 • Szkoła Podstawowa nr 30 im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie - Analiza Prac Uczniów
 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku - Spacer Edukacyjny
 • Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełly w Niepołomicach - Rozwijanie Lekcji

W szkołach tych rozwijana jest wybrana praktyka, a wnioski służą innym szkołom wdrażającym PPN w ramach uczestnictwa w Klubie SUS.