Tytuł SUS dla szkół klubowych


Szkoły, którą uczestniczą w działaniu Laboratoria i Klub SUS oraz rozwijają nauczanie i uczenie się uczniów dzięki Praktykom Współpracy Nauczycieli (PWN) mogą starać się o Tytuł Szkoły Uczącej Się.

 

Podstawą uzyskania Tytułu SUS jest co najmniej dwuletnia praca z wykorzystaniem PWN oraz organizacja konferencji upowszechniającej. 

 

► Więcej informacji na temat organizacji konferencji upowszechniającej i warunków otrzymania Tytułu SUS.

 

► Terminy konferencji upowszechniających