• Gry planszowe, czyli matematyka w edukacji wczesnoszkolnej oparta na aktywności i działaniu dzieci
  • Przestrzeń do licznych interakcji i rozmów o osobistych strategiach rozwiązywania problemów, rozwijania współpracy i umiejętności komunikacyjnych
  • Cele edukacyjne i wychowawcze jakie można za ich pomocą realizować
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów poprzez gry