Kompleksowe wsparcie "Edukacja 1klasa"


Od roku szkolnego 2020/2021 rozszerzamy ofertę działań w programie Nauczyciel/ka I klasa o Kompleksowy model wspracia dla zespołu edukacji wczesnoszkolnej "Edukacja I klasa".

 

Wspieramy w nim całościowo szkoły podstawowe w podnoszeniu efektywności nauczania i uczenia się poprzez wspomaganie środowiska szkolnego we wspólnym planowaniu, organizacji, realizacji i ewaluacji procesów edukacyjnych adekwatnie do potrzeb i możliwości osób zaangażowanych w edukację wczesnoszkolną:  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic, nauczyciele j. obcych, wf-u, religii/etyki, informatyki.

 

Przygotowujemy osoby pracujące z uczniami w klasach I-III do:

 • rozwijania środowiska szkolnego jako środowiska współpracy i innowacji społecznych (między nauczycielami, między uczniami, między szkołą i rodzicami);
 • wdrażania innowacyjnych metod rozwijania umiejętności uczenia się i wychowania opartego na współpracy, uczeniu przez doświadczenie/dociekanie, wykorzystania metody pracy projektowej itp. (adekwatnie do potrzeb);
 • efektywnego planowania i realizacji samokształcenia nauczycieli adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb.

Roczne wsparcie szkoły obejmuje:

 • opiekę merytoryczno-metodyczną w wybranych obszarach: uczenie we współpracy, współpraca z rodzicami, organizacja procesów dydaktycznych; zarządzanie klasą/grupą; procesy edukacyjne, świetlica.
 • spotkanie diagnostyczne: wspólny wybór obszaru do rozwoju, priorytetów, celów i działań;
 • warsztaty tematyczne, uwzględniając zdiagnozowane potrzeby w wybranych obszarach 
 • udział w kursie e-learningowym  „Nauczycielka I klasa” lub "Matematyka I klasa" 
 • możliwość udziału w warsztatach regionalnych dla uczestników
 • bezpłatny udział w ogólnopolskiej konferencji 
 • dostęp do zasobów, publikacji, scenariuszy i kart pracy
 • udział w webinariach

Więcej szczegółów i rekrutacja w kwietniu bieżącego roku.

 

fot. Tomasz Kwiręg, Konferencja Matematyka I klasa, 2017