• Jak zwyczajowo postrzegamy konflikt w klasie i jaki ma to na niego wpływ?
  • Dlaczego trudno porozumieć się uczniom?
  • Jak możemy towarzyszyć uczniom w konflikcie?
  • ​Jak szukać rozwiązań, które służyć będą wszystkim?