Strategie liczenia w klasach I -III


Czym jest matematyka?

Liczeniem? Rozwiązywaniem zadań tekstowych? A może rozwiązywaniem złożonych problemów matematycznych? Niczym z powyższych. Matemtyka to myślenie.

Celem edukacji matematycznej w klasach I - III nie powinno byc zatem uczenie dzieci liczyć, a uczenie ich liczyć sprytnie. Jak to zrobić? O tym mówimy szczegółowo w module trzecim naszego kursu Matematyka I klasa, który jest dofinansowany z Fundacji mBanku.

Zacęcamy do zapoznania się z jego fragemntem.

 

Dylematy związane z poszukiwaniem dobrych sposobów nauczania matematyki S.K. Stein, wybitny amerykański profesor matematyki, wprost określa jako „odwieczny konflikt między liczeniem a myśleniem”.

Nietrudno odnaleźć w tej wypowiedzi sugestię, że ćwiczenia samej sprawności rachunkowej, z czym niestety często mamy do czynienia w nauczaniu początkowym i nie tylko, usztywnia myślenie matematyczne, blokuje zdolność do jego rozwijania w przyszłości. Nie sprowadzajmy zatem matematyki do listy wyuczonych umiejętności technicznych.

„Matematyka to nie tylko efekt końcowy myślenia i badania, lecz również sam proces myślenia i badania" (H. Broekman, Zmieniający się obraz matematyki dla młodzieży szkolnej, Warszawa 1995)

Powiedzmy sobie wprost, że zadaniem szkoły, nie jest nauczyć dzieci liczyć, ale nauczyć je liczyć sprytnie, tak by były zaradne arytmetycznie.

M. Dąbrowski „zaradność arytmetyczną” definiuje jako nie tyle znajomość strategii, ile umiejętność podjęcia przez uczniów decyzji, która metoda w danej sytuacji będzie najlepsza. ( Dąbrowski M. Pozwólmy dzieciom myśleć).

Często wydaje się, że nie zaszkodzi, jeśli uczeń, który potrafi podać wyniki z pamięci, „dowie się”, że istnieje jakiś sposób zapisu. Z perspektywy ucznia nie ma on jednak żadnej wartości, ponieważ nie jest mu w niczym pomocny. On już przecież obliczył na swój sposób. Próby zachęcenia, a wręcz trenowania rozpisywania podanym sposobem, to nie tylko starta czasu. To informacja dla ucznia, że jego strategie są mało istotne, że nie powinien rozumieć na swój sposób (bo po co?), ale tak jak pokazuje jego „pani”.

Zamiast więc uniezależniać się od nauczyciela (a przecież oczekujemy tego od swoich uczniów z roku na rok coraz bardziej), coraz częściej uczeń oczekuje dokładnych wyjaśnień, wskazówek i kierowania procesem rozwiązywania zadań.

Niech operacje arytmetyczne wynikają w świadomości uczniów z sytuacji dla nich realistycznych.

Niech sens poprzedza symbole.

 

Na kurs Matematyka I klasa można zapisać się poprzez furmularz dostępny na stronie: Nauczycielska Akademia Internetowa zgłoszenia

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji mBanku