O słowotwórstwie i niekonwencjonalnej edukacji językowej to szkolenie online w ramach konferencji "Edukacja wczesnoszkolna. Wyzwania uczenia (się) dziś" 


Uczenie (się) dzieci to szkolenie online w ramach konferencji "Edukacja wczesnoszkolna. Wyzwania uczenia (się) dziś" 


Jak zachęcić dzieci do czytania? szkolenie online w ramach konferencji "Edukacja wczesnoszkolna. Wyzwania uczenia (się) dziś" 


Nagranie webinarium z Wiesławą Mitulską o metodach nauczania matematyki w klasach I-III


Nagranie webinaru oraz materiały o książkach polecanych na wakacje, jako pierwsze lektury.


Podczas spotkania próbowaliśmy zidentyfikować problemy, które pojawiły się w związku z nową sytuacją oraz określiliśmy sposoby i możliwości radzenia sobie z nimi.


Podczas webinarium przyjrzymy się zapisom podstawy programowej odnośnie edukacji matematycznej


Jak pracować zdalnie (online) z najmłodszymi uczniami?


Przyjrzenie się konfliktom w szkole oraz praca nad tym, jak je rozwiązywać w oparciu o zasadę wygrany-wygrany, z uwzględnieniem potrzeb stron konfliktu z jednoczesnym poszukiwaniem rozwiązań sprzyjającym dialogowi i szacunkowi. 


Jak łączyć edukację matematyczną z edukacją polonistyczną, tak by rozwijać kompetencje matematyczne i językowe podczas jednej aktywności dydaktycznej

Strony