Podczas webinarium, prowadząca podzieli się ćwiczeniami geometrycznymi, które wykorzystuje w pracy, będziecie mogli wspólnie poeksperymentować i wymienić się geometrycznymi doświadczeniami.


Podczas spotkania opowiadamy o wynikach akcji, doświadczeniach i dobrych praktykach czytelniczych dwóch tysięcy nauczycielek i nauczycieli


O słowotwórstwie i niekonwencjonalnej edukacji językowej to szkolenie online w ramach konferencji "Edukacja wczesnoszkolna. Wyzwania uczenia (się) dziś" 


Uczenie (się) dzieci to szkolenie online w ramach konferencji "Edukacja wczesnoszkolna. Wyzwania uczenia (się) dziś" 


Jak zachęcić dzieci do czytania? szkolenie online w ramach konferencji "Edukacja wczesnoszkolna. Wyzwania uczenia (się) dziś" 


Nagranie webinarium z Wiesławą Mitulską o metodach nauczania matematyki w klasach I-III


Nagranie webinaru oraz materiały o książkach polecanych na wakacje, jako pierwsze lektury.


Podczas spotkania próbowaliśmy zidentyfikować problemy, które pojawiły się w związku z nową sytuacją oraz określiliśmy sposoby i możliwości radzenia sobie z nimi.


Podczas webinarium przyjrzymy się zapisom podstawy programowej odnośnie edukacji matematycznej

Strony