KURS OTWARTY NAUCZYCIEL/KA I KLASA (edukacja wczesnoszkolna)


Kurs internetowy Nauczyciel/ka I klasa skierowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy rozpoczynają pracę w szkole, lub chcą zmienić i wzbogacić swój warsztat pracy.

W roku szkolnym 2021/2022 kurs będzie dostępny w formie otwartej, bez udziału mentora. Nie prowadzimy do niego rekrutacji. Kurs będzie dostępny nieodpłatnie po zarejestrowaniu się na platformie 
 

 

W kursie pogłębiamy i ćwiczymy w praktyce zagadnienia takie jak:

 • Organizacja procesu edukacyjnego (planowanie zajęć; określanie celów lekcji; dobór metod pracy do celów edukacyjnych i wychowawczych);
 • Zarządzanie klasą (budowanie klasowej społeczności; zarządzanie zróżnicowaną klasą – od integracji do uczenia się we współpracy; wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego uczennic i uczniów)
 • Uczenie się dzieci (uczenie się we współpracy; monitorowanie przebiegu uczenia się i nauczania; trudnościami i strategie radzenia sobie z nimi);
 • Ocenianie wspierające (ocenianie wspomagające uczenie się dzieci)
 • Uczenie przez odkrywanie (rozbudzanie ciekawości I aktywności poznawczej oraz kreatywności dzieci)
 • Współpraca z otoczeniem szkoły (współpraca z rodzicami, współpraca między nauczycielami; współpraca szkoły i społeczności lokalnej).

 

Rekrutacja do kursu. Zapisz się już dziś!

 

Kurs składa się z pięciu modułów:

 • Moduł 1 Budowanie klasowej społeczności

W pierwszym module skupimy się na budowaniu relacji uczeń-nauczyciel, skutecznym budowaniu społeczności uczniowskiej oraz kształtowaniu społecznych kompetencji dziecka.  Zaprezentujemy metody, ćwiczenia i aktywności pomocne w  planowaniu zajęć i tworzeniu sprzyjającej atmosfery w klasie. Pokażemy też, jak określać cele zajęć oraz dobierać odpowiednie metody pracy, by je osiągnąć. Zwrócimy też uwagę na rolę współpracy w kształtowaniu pozytywnego środowiska uczenia się.

 • Moduł 2 Zarządzanie zróżnicowaną klasą

W module drugim przybliżymy zasady pracy ze zróżnicowaną klasą. Pokażemy narzędzia przydatne do tego, by systematycznie gromadzić informacje o uczniach i dzielić się nimi z rodzicami. Zaprezentujemy różne sposoby ustawienia stolików w sali lekcyjnej oraz uatrakcyjniania codzienności szkolnej. Podkreślimy też wartość edukacyjną pracy zespołowej, wspólnej lektury, projektów edukacyjnych i zadań złożonych.

 • Moduł 3 Motywowanie i zaangażowanie uczniów i uczennic

Tematem przewodnim tego modułu jest motywowanie uczennic i uczniów klas I-III do pracy – indywidualnej i wspólnej. Przedstawimy przykłady działań pomagających tworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Będziemy zachęcać też do wykorzystywania elementów oceniania wspierającego (zwanego też kształtującym), do  udzielania informacji zwrotnej. Zaprezentujemy też wybrane metody pomagające dzieciom w skutecznym zdobywaniu nowych umiejętności i wiadomości.

 • Moduł 4 Rozwijanie ciekawości i uczenie przez odkrywanie

W tym module będziemy wspólnie zastanawiać się nad tym, dlaczego ciekawość jest w uczeniu się szczególnie potrzebna. Przyjrzymy się też temu, jak tworzy się pamięć i jak działa układ nagrody w mózgu. Pokażemy sposoby rozwijania ciekawości dzieci w szkole, zachęcając przede wszystkim do tworzenia im przestrzeni do pytania. Zaprezentujemy też kilka pomysłów na zajęcia i przykłady zadań, które mogą być przydatne w codziennej pracy z uczennicami i uczniami.

 • Moduł 5 Rozwijanie w szkole umiejętności współpracy

Tematem przewodnim modułu jest szeroko rozumiana współpraca.  Zajmiemy się współpracą szczegółowo, zwłaszcza w jej nieoczywistych aspektach: zastanowimy się wspólnie, czym jest współpraca w szkole i dlaczego jest tak ważna w procesie uczenia się. Pokażemy,  na rozwijanie których relacji (poza relacją nauczyciel-uczeń) warto położyć nacisk, by proces uczenia (się) skutecznie wzmocnić.

 


fot. Tomasz Kwiręg

 

Dlaczego warto? Poznaj opinie uczestników.


Kurs pokazał mi jak inaczej można podejść do lekcji. Przyznaje, że wymaga to ze strony nauczyciela ogromnego wysiłku. Co jest tego warte. Miło jest patrzeć, jak uczniowie dochodzą do pewnych wniosków sami. Jak cieszy ich samo odkrywanie.

Kurs pozwolił mi na wprowadzenie w klasie nowych form pracy, pozwolił mi przyjrzeć się jeszcze raz mojej pracy jako nauczyciela, zachęcił mnie do zastanowienia się nad tym, co jest ciekawe dla uczniów, a co ja im proponuję.

Jestem bardzo zadowolona z udziału w tym kursie, ponieważ dzięki niemu poszerzyłam swoją wiedzę na temat warsztatu pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Miałam też możliwość „podpatrywania” warsztatu innych nauczycieli – bardzo ciekawe pomysły, metody pracy, sposoby integrowania zespołu klasowego itp.- to wszystko są cenne wskazówki do pracy z dziećmi. Myślę, że niektóre pomysły wcielę w życie w swojej klasie, inne zainspirowały mnie do dalszych poszukiwań, aby urozmaicać zajęcia lekcyjne. Niezwykle cenne były też dla mnie uwagi mojej mentorki, która wskazywała, co jest dobre w mojej pracy, co należy poprawić i jak dalej pracować.

Moja mentorka bardzo zmotywowała mnie do pracy. Jej pochwały i pozytywne komentarze sprawiły, że chciałam cały czas doskonalić swój warsztat pracy. Jestem młodym nauczycielem i bardzo potrzebowałam takiego wsparcia.

W zasadzie każdy moduł kursu był interesujący – bardzo dużo ciekawych wypowiedzi znalazło się w module powitalnym. Ciekawe rozwiązania na integrację zespołu klasowego oraz wskazówki do współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym i nauczycielami były dla mnie bardzo cenne, bo mogę dzięki nim poszukiwać ciekawych rozwiązań do dalszej pracy w kolejnych latach.

Zdania na dobry początek dnia, rytuały – choć miałam już swoje, ale kurs dał mi inspirację do wprowadzenia kolejnych. Wprowadziłam czas dla uczniów na zadawanie nurtujących ich pytań – również inspiracja z kursu.

Kurs dostarczył wielu inspiracji do pracy z uczniami. Przykładowe elementy wspierające uczenie- metoda niepodnoszenia rąk, metoda świateł, praca w grupach, rozbudzanie ciekawości, budowanie społeczności klasowej, motywowanie uczniów.

Kurs polecam wszystkim moim kolegom i koleżankom nauczycielom. Był on dla mnie źródłem inspiracji i kopalnią wiedzy doświadczonych ludzi, nauczycieli z pasją.

Mocne strony kursu to przejrzysty układ, zadania „na miarę możliwości”, ciekawe materiały, możliwość współpracy z innymi nauczycielami, informacja zwrotna na temat wykonanego zadania, możliwość czytania sprawozdań innych osób w grupie.

Najbardziej odpowiadało mi to, że mogę „uczestniczyć” w kursie, gdy mam na to czas i chęci, nie muszę tracić czasu na dojazd. A druga mocna strona, to bardzo metodyczna i praktyczna tematyka modułów, ciekawe propozycje metod, ćwiczeń, rozwiązań. Następnego dnia można coś „zabrać” ze sobą do klasy. Z ciekawością czytałam też sprawozdania uczestników i wypowiedzi na forum, bo dawały mi możliwość zapoznania się z ciekawymi, dobrymi pomysłami, np. jak zachęcać dzieci do czytania.